Dvakrát prevarená voda škodí nášmu zdraviu?

Určite ste sa už vo svojom živote stretli s názorom, že ak chcete vodu podomácky zbaviť baktérii stačí ju prevariť. Ale je to pravda alebo mýtus? Kedy treba volať odborníkov na úpravu vody a kedy je to v poriadku? A, čo takto prevariť vodu dvakrát? Zvyšujeme tým bezpečnosť alebo presne opačne? Existuje názor, že „opätovné varenie“ vody je škodlivé pre naše zdravie. Niektoré názory tvrdia, že si môžeme dokonca privodiť rakovinu. Čo je, ale pravda?
Keď prevaríme vodu, pochopiteľne sa zmení jej chemické zloženie. Pri varení sa vylučujú prchavé látky a rozpúšťajú sa plyny. To je väčšinou tá časť informácie, ktorá nám zaisťuje, že je naša voda „prečistená“. Ale sú štúdie, ktoré tvrdia, že ak ponecháte uvarenú vodu dlhšie stáť a znova ju prevaríte jej chemické zloženie sa zmení k horšiemu. Voda vo všeobecnosti obsahuje rôzne látky a mierne znečistenia. Sú to najme dusitany a dusičnany vo vode. Ide však o veľmi malé percento, ktoré nijakým spôsobom neovplyvňuje naše zdravie. Reč je, ale teraz o vodovodných mestských prípojkách, ktoré majú vodu upravenú. Lebo v tomto je trošku rozdiel oproti domácej studni, kde môžeme namerať výskyt a obsah škodlivých vo väčších merítkach. Dôležité je vedieť, že naozaj sa varením z vody odstraňujú niektoré škodlivé látky. Takže bez ohľadu na to či máte päť hrnčekov s neupravenou vodou alebo jeden hrnček z piatich prevarených, stále máte väčšinou ten istý obsah nečistôt. Jediným skutočným rozdielom je, že budete viac hydratovaní, keby ste vypili päť hrnčekov.
Toto nás privádza k hlavnému argumentu, ktorý sa vo všeobecnosti porovnáva s dvojnásobne prevarenou koncentráciou nečistôt vo vode. Keď sa časť vody odparí, keď sa voda uvarí, zatiaľ, čo niektoré nečistoty sa odstránia, zostanú iné (nazývané neprchavé látky) a sú teraz koncentrovanejšie ako, keď bol objem kvapaliny väčší. Dvakrát preverená voda nie je zlá pre váš organizmus pokiaľ nejde o veľmi znečistenú vodu v „surovom stave.