Tri základné ISO normy, ktoré posunú aj vašu firmu na vyššiu úroveň

Začali ste podnikať, vaša firma na určitej úrovni funguje a vy rozmýšľate, čo všetko by sa dalo vylepšiť v zmysle chodu vášho biznisu? Neviete však ako na to? Máme jeden spôsob, ako sa to dá a naviac vám to prinesie aj určité zvýšenie prestíže, či otvorí cestu k významnejším výberovým konaniam.

Fungujte lepšie a pôsobte dôveryhodnejšie

Znie to až príliš dobre? To však neznamená, že to nie je pravda. Ak netušíte, o čom hovoríme, tak vás nebudeme dlhšie naťahovať. Odpoveď má tri písmená: ISO. Tieto medzinárodné normy, ktorých spĺňanie je preukazované získaným certifikátom, majú za následok, že vaša firma bude fungovať lepšie, bude pôsobiť dôveryhodnejšie a samozrejme, otvorí sa vám cesta k výberovým konaniam, ktoré si kladú za podmienku práve spĺňanie určitých ISO noriem.

ISO noriem je viacero, ale najžiadanejšie sú tri: ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Chcete o nich vedieť niečo viac? Poďme sa teda v stručnosti pozrieť na každú z tejto trojice „základných“ ISO noriem.

Kvalita, environment aj bezpečnosť

Začnime s ISO 9001. Označuje sa aj ako Systém manažérstva kvality. Rieši procesy v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Preto ak sa vás zákazníci pýtajú, či máte ISO, rozhodne tým myslia ISO 9001.

V dobe klimatických zmien však čoraz viac ľudí okrem kvality hodnotí aj postoj firmy k životnému prostrediu. Ten môžete deklarovať certifikátom ISO 14001, čiže Systémom environmentálneho manažérstva.

A keďže fungovanie každej firmy je aj o zamestnancoch a pracovnom prostredí, v ktorom vykonávajú svoju prácu, je tu aj norma ISO 45001, čiže Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Veď každé pracovné prostredie by malo byť v prvom rade bezpečné.

Zdroj obrázka:

Autor: Wright Studio / Shutterstock.com