Nedostatok CNC programátorov vyrieši každej firme personálny leasing

Tak ako sa nájdu dlhodobo nezamestnaní ľudia, nájdu sa aj firmy, ktoré majú dlhodobo problém obsadiť niektoré pracovné pozície. A nie kvôli tomu, že by ponuka práce nebola dostatočne atraktívna.

Nájsť kvalifikovaného pracovníka nemusí byť jednoduché

Častým problémom je nemožnosť nájsť na danú pracovnú pozíciu kvalifikovaných a spoľahlivých pracovníkov. Jednou z takýchto pozícii je CNC programátor. Dopyt po pracovníkoch na túto pozíciu v mnohých regiónoch prevyšuje „ponuku“ trhu práce. Predsa len, ide o pozíciu, ktorá vyžaduje špeciálne zručnosti a znalosti, CNC programovanie je totižto zložitý proces.

Riešením pre firmy, ktoré majú problém nájsť dobrých (nielen) CNC programátorov, sa môže skrývať v službách, ktoré ponúkajú agentúry dočasného zamestnávania. Konkrétne v personálnom leasingu. Čo to je a ako môže personálny leasing pomôcť firme nájsť kvalifikovaných zamestnancov?

Spoľahnite sa na agentúru

Pri personálnom leasingu uzatvára pracovný pomer so zamestnancom priamo agentúra. Zamestnávateľom sa tak nestáva firma. Agentúra firme „len“ dočasne pridelí požadovaného zamestnanca na pozíciu, ktorú potrebuje firma obsadiť a zamestnanec vo firme vykonáva dohodnutú prácu.

Takýto spôsob nájdenia vhodného pracovníka je pre firmu v podstate bezstarostný, keďže o jeho personálnu aj mzdovú agendu sa stará agentúra. Firme tak nevzniká žiadna administratívna záťaž naviac.

Takéto dočasné pridelenie sa pochopiteľne realizuje na dobu, na akú požaduje firma. Personálny leasing je tak skvelou možnosťou, ako pokryť potrebu navýšenia pracovnej sily aj v prípadoch, akými sú sezónny nárast objemu práce, či dlhodobý výpadok kmeňových zamestnancov z dôvodu práceneschopnosti. Dokonca je tak možné flexibilne zvyšovať, či znižovať počet zamestnancov.

Zdroj obrázka:

Autor: visoot / Stock.adobe.com