Pomoc pre vás ak vám dlhujú iní

V dnešnej dobe je povinnosť plniť si záväzky rovnako dôležitá ako v minulosti. Ak to robíte aj vy potom sa nemusíte ničoho obávať, no môžete si byť istý, že nie všetci občania tohto štátu sú taký poctiví ako vy. Plnenie si svojich povinností je v medziľudských vzťahoch veľmi dôležité. Štát fyzickým ale aj právnickým osobám deklaruje plnenie si svojich práv a povinností, a ich plnenie aj zabezpečuje. Ak sa však nemôžete domôcť svojho práva a máte na krku niekoľkých dlžníkov nastáva priestor pre exekútora. Ten prichádza pokiaľ sa jedná o neplnenie si finančných záväzkov voči iným osobám alebo inštitúciám, či firmám.

Tento orgán je splnomocnený a poverený štátom vykonávaním núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Tým, že je „predĺženou rukou“ štátu je vykonávanie exekučnej činnosti výkonom verejnej moci. Ak sa nemôžete domôcť svojich práv tu pomôže JUDr. Kamil Liška, kde on aj jeho tým vyše 40 kvalifikovane vyškolených spolupracovníkov, vynakladá maximálne úsilie, aby nesklamal vašu dôveru a dôveru štátu. Musíme si uvedomiť, že exekúcia je dôležitým prostriedkom vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike v ktorej ako všetci vieme sú s týmto značné problémy.

Poverenie na vykonanie exekúcie vydáva súd a na nás sa môžete obrátiť v prípade ak máte právoplatné súdne rozhodnutie, notársku zápisnicu s doložkou vykonateľnosti, vykonateľný zmier, osvedčenie o dedičstve a všetky ostatné veci s tým súvisiace, ktoré neboli dobrovoľne splnené alebo splatené. Dlžníkov kontaktujeme aj telefonicky a formou SMS, osobné výjazdy sú samozrejmosťou aj toto prispieva k vyššej vymožiteľnosti pohľadávok. Ak máte pohľadávky, vymôžeme ich, príďte sa o našich kvalitách presvedčiť osobne. Dôverujú nám banky, poisťovne, leasingové, splátkové, úverové a nadnárodné spoločnosti.

Vymožené prostriedky zasielame bezodkladne na účet klienta a exekučné poradenstvo poskytujeme zadarmo.