Rýchle súdne konanie

Možno tomu nieje tak dávno čo ste vy a vaši spoločníci s radosťou a vidinou nových možností zakladali firmu. Všetko išlo ako po masle no prišiel deň keď aj medzi vami, doteraz priateľmi, nastali nezhody. Tie postupne sa s postupom času stupňovali až dospeli so štádia keď si myslíte, že sú zjavne už neriešiteľné a dostávate sa do začarovaného kruhu sporov a hádok. Určite vám nejeden podnikateľ potvrdí, že sa už dostal do situácie keď sa musel obrátiť na všeobecný súd aby sa dočkal svojich práv. Či už to bolo z dôvodu, ktorý sme vyššie spomínali alebo pre neserióznosť a neplatičstvo svojich obchodných partnerov.

Na slovenských súdoch sa spravodlivosti možno ani nedočkáte a ak áno tak po veľmi dlhom čase v takýchto prípadoch aj po niekoľkých rokoch. Pretože všetci vieme ako je to s tou vymožiteľnosťou práva na Slovensku. Dá sa povedať, že takéto okolnosti vášmu podnikaniu vôbec nepomáhajú, keďže sa musíte zaoberať súdnymi procesmi. Našťastie aj v takýchto prípadoch existuje inštitút, ktorý vám dokáže pomôcť a tým je v tomto prípade Obchodný súdNo na to aby tento súd mohol o vašom spore rozhodovať je existencia písomnej rozhodcovskej doložky, podpísanej oboma účastníkmi.

Riešenie problémov a sporov na základe rozhodcovského konania má nespočetne veľa výhod. Vyhnete sa napríklad problémom s doručovaním písomností, zdĺhavým odročovaním pojednávaní a ďalšími prieťahmi. Navyše náklady na konanie sú oveľa nižšie ako pri bežnom súde a Obchodný súd vydáva rozhodnutie spravidla od 1 do 3 mesiacov od doručenia žaloby a rozsudok má rovnakú právnu váhu ako rozsudok všeobecného súdu.

Rozhodcovia pri výkone svojej funkcie nestranní a nezávislí a takisto sa spor nedostane na povrch verejnosti, pretože toto konanie je neverejné a rozhodcovia v tomto spore sú viazaní mlčanlivosťou. Vždy vám ochotne poskytnú informácie ohľadom rozhodcovského konania. V našom týme sa môžete stretnúť s ôsmimi kvalifikovanými rozhodcami. Môžete si byť istý, že ak sa rozhodnete pre riešenie vášho sporu prostredníctvom Obchodného súdu budeobjektívne a dôkladne posúdené.