Tlmočenie a preklady

Potrebujete pomôcť s prekladom či tlmočením? Pokiaľ chcete využiť služby skutočných odborníkov, obráťte sa na Agentúru TOP z Nitry, ktorá sa venuje výlučne službám v oblasti tlmočníckych a prekladateľských služieb.

Služby na najvyššej úrovni zabezpečujú profesionálni tlmočníci a prekladatelia zo Slovenska a z iných kútov sveta.

Foto by: http://agenturatop.sk/

Foto by: http://agenturatop.sk/

Tlmočenie môže prebiehať tak na Slovensku ako aj v zahraničí a môže byť simultánne alebo konzekutívne. Prebiehať môže formou prednášky, rokovania, obchodného stretnutia, formou oficiálneho alebo neoficiálneho rozhovoru či ako prezentácia, všetko záleží len od požiadaviek klienta. Korektúry sú realizované rodenými hovorcami alebo polygrafické.

Doplnkové grafické služby zahŕňajú služby spojené so skenovaním obrázkov a následným vkladaním textu k obrázku, a ďalšie služby, o ktoré prejaví klient záujem.

Pre koho sú služby spojené s tlomočením a prekladmi určené? Tlmočením sa rozumie ústna forma odprezentovania z alebo do cudzieho jazyka v závislosti od toho, čo požaduje klient. Preklad predstavuje písomnú formu.

Dobrá správa na záver: Pre všetkých klientov je pripravená akcia na súdnoznalecké preklady z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.

Bližšie informácie získate na stránke agenturatop.sk