Aj počas krízy sa dá zbohatnúť!

Mnoho ľudí by si na prvý pohľad povedalo, že počas aktuálnej recesie nie je možné v podnikaní nijako zbohatnúť. Ako sa však hovorí, výhovorky si hľadajú len tí neúspešní, naopak, my úspešní si hľadáme cesty k zbohatnutiu a úspechu. Kríza síce nie je ideálnou živnou pôdou na bezproblémové podnikanie, avšak jedinci, ktorí sú ochotní podstúpiť viaceré príkoria môžu v tejto situácii prísť k veľmi peknému majetku. Návod na to je jednoduchý – nebáť sa inovatívnych, nových možností podnikania, ktoré práve počas krízy nadobúdajú veľkú hodnotu. Ako je známe z ekonomických teórií, počas recesie stúpa hodnota nehnuteľností a drahých kovov, naopak klesá hodnota peňazí, preto by nestálo za škodu porozhliadnuť sa po nových možnostiach či už investovania, poradenstva, alebo aj podnikania v týchto oblastiach. Ako sa hovorí, kto sa nebojí, nech nejde do lesa, a pre týchto ľudí je lepšie ostať vo svojom stereotype. Naopak, my úspešní, riaďme sa skôr podľa pravidla ,,risk je zisk!“