Česť a bohatstvo – spojené nádoby

Zdá sa vám, že tento nadpis je nezmyselný? Ak áno, tak patríte medzi tú väčšinu, ktorá si myslí, že stať sa bohatým znamená byť nečestným, podlým, a pod. Nie je to však tak. Samozrejme, sú aj ľudia, ktorí sú úspešní a zabezpečení a človek by sa u nich nedopátral chrbtovej kosti, ako sa však vraví, kto je bez viny, nech hodí kameňom. Nejdeme súdiť iných, pretože v prvom rade musíme posúdiť najprv samých seba. Ide však o to, že tento prežitok nie je správny, nakoľko česť je pri obchode a podnikaní na vysokej úrovni veľmi dôležitá. Len tí čestní podnikatelia a obchodníci, ktorí neutaja žiadne podstatné informácie,  ktorí budú vystupovať skutočne ako gentlemani, majú nárok na úspech v dnešnej veľkej konkurencii. Náš vonkajší obraz je pred partnermi veľmi dôležitý, rovnako ako aj náš zmysel pre pravdovravnosť a česť pri obchodných jednaniach. Klamstvami totiž možno získame jeden dobrý obchod, avšak už žiadne ďalšie. Čestným prístupom môžeme vytvoriť dlhodobú spoluprácu, ktorá je však oveľa dôležitejšia!