Kedy zháňať advokáta?

V živote skoro každého z nás raz nastane situácia, ktorú nevyriešime sami a potrebujeme sa obrátiť na advokáta. Kto je to však vlastne advokát?

Prácou advokáta je najmä obhajovať klientov (fyzické aj právnické osoby) uplatňovaním ústavneho práva v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokát taktiež zastupuje ľudí v rôznych konaniach, poskytuje právne poradenstvo, vytvára právne rozbory, spravuje hnuteľný i nehnuteľný majetok klientov a pod.

Advokáti sú nezávislí od štátnych orgánov alebo tretích strán. Riadia sa iba zákonmi, tj. právnymi predpismi spojenými so želaniami klienta. Advokát sa teda plne venuje len požiadavkam klienta.

Ako však nájsť dobrého advokáta? Samozrejme, najlepšie je odporúčanie od známeho, ktorý už služby konkrétneho advokáta využil. Advokáta si môžete vyhľadať aj v zozname, ktorý pravidelne aktualizuje Slovenská advokátska komora. Ďalšou možnosťou sú však advokátske kancelárie.

Advokátske kancelárie poskytujú komplexné právne služby a ponukou svojich advokátov vám výrazne uľahčujú hľadanie správneho advokáta priamo pre váš problém. Advokátskych kancelárií v Bratislave nájdete veľa, avšak tak ako pri hľadaní konkrétneho advokáta, treba uvažovať aj nad výberom správnej advokátskej kancelárie.

Pri vyberaní vhodného advokáta, prípadne advokátskej kancelárie, si spravte mierne porovnanie cien. Advokáti majú totiž rôzne tarify, ktoré sú potrebné na vypočítanie súdnych trovov. Samozrejme sa na cene s advokátom môžete aj dohodnúť – ak však dohoda nevznikne, musíte sa riadiť jeho tarifami.