Kondenzátor ako súčasť zariadenia

Kondenzátor je špecifickým typom pasívnej elektrotechnickej súčiastky, ktorá slúži k akumulácii elektrickej energie a jej spätnému využitiu v prípade nutnosti prekonania kolísania alebo nestability napájania. Kondenzátory sú vyrábané v rôznych veľkostiach, ich hlavným účelom je udržiavať v obvode stále napätie a prúd a súčasne zaistiť, že nedôjde k náhlemu prerušeniu toku energie, ktorý by sa mohol prejaviť v strate dát alebo poškodeniu inštalovaných súčiastok, naviac súčasne regulujú hodnoty prúdových charakteristík a tým chránia celý obvod proti preťaženiu.

Typy kondenzátorov

Kondenzátory sa vyrábajú v rôznych prevedeniach od zložitých systémov až po veľmi jednoduché mikroelektronické súčiastky zapojované do drobných výpočtových modulov. Základné riešenie spočíva v oddelení dvoch vodivých elektród, nevodivým prostredím, ktoré vyvoláva akumuláciu náboja v ich vnútri. Ide v podstate o čiastočné prerušenie obvodu, ktoré technickým prevedením núti systém vytvárať si vlastnú zásobu energie čerpanú naspať v prípade, že dôjde ku zníženiu napätia alebo prúdu v obvode v dôsledku nedostatočného napájania. Kondenzátory využívajú niekoľko špecifických technologických riešení líšiacich sa medzi sebou najmä zvoleným nevodivým prostredím. To môže mať formu elektrolytu, vzduchovej medzery, keramiky, špeciálnej plastovej zmesi a konštruuje sa do formy nádobky (valca), dosky alebo zvitku. Podľa štruktúry technologického riešenia sa kondenzátory nielen aplikujú, ale je ovplyvnená i ich kapacita a výkon. Kondenzator môžu mať podobu veľkých súčiastok, ktoré sa pripínajú na spotrebiče pomocou variabilného príslušenstva – adaptérov, vlastných napájacích systémov, alebo sa inštalujú priamo do drobných mikroelektronických obvodov. V takom prípade je veľkosť súčiastok veľmi malá a ich napojenie je riešené buď systémom SMD (Surface Mounted Device) alebo THT (Through Hole Technology). Z tohto pohľadu teda rozpoznávame kondenzátory vývodové a bezvývodové.

Kondenzátory od TME

Celý sortiment kondenzátorov pre variabilné aplikácie (či už ide o kondenzátory pre väčšie alebo menšie zariadenia nájdete v katalógu spoločnosti TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.). Ponuka spoločnosti obsahuje typovo členené súčiastky určené pre inštaláciu do zariadení, ale i vývodové a bezvývodové mikroelektronické súčiastky vhodné pre vlastné domáce elektronické projekty, prototypizovanie či sériovú výrobu. Vyberať si môžete z kondenzátorov elektrolytických, zvitkových (papierových) či s plastickou zmesou. Špeciálnym typom sú potom kondenzátory motorové, ktoré sa ďalej členia na aktuačné alebo kontinuálne a uplatňujú sa ako podporné napájanie pri štarte motora (elektromotora), prípadne pre nepretržité uchovávanie energie ako záloha pri výpadku.