Pomoc v súdnych sporoch

Rôzne spory a ťahanice po súdoch nie sú ničím výnimočné a neobvyklé ani dnes. Práveže sa človeku môže zdať, že ich čoraz viac pribúda. A pravdupovediac čo si budeme hovoriť s tou spravodlivosťou a vymožiteľnosťou práva na Slovensku to bohvieaké nieje. Ale aj v dnešnom svete existuje riešenie pre takéto situácie, rozhodne však nemáme na mysli nekonečné ťahanice po súdoch ako to všetci poznáme, ale rozhodcovský súd.

A rýchle riešenie súdneho sporu vám zaručí Slovenský rozhodcovský súd (SRS). Tento súd je alternatívna možnosť ako nahradiť slovenské súdy a tým zvýšiť vaše šance a domôcť sa práva rýchlejšie ako na bežnom slovenskom súde. Tento súd je oprávnený rozhodnúť spory s Vašimi obchodnými partnermi namiesto všeobecného súdu, v obchodno-právnej a občianskoprávnej sfére, ale s výnimkou agendy týkajúcej sa určovania vlastníckeho práva.

Rozsudok Slovenského rozhodcovského súdu má rovnakú váhu ako rozsudok štátneho súdu. Rozhodcovské konanie nemá dlhé trvanie je to spravidla dva, tri mesiace a jeho rozsudok je konečný, pričom na všeobecnom súde tento čas predstavuje aj niekoľko rokov. Dôvodom je častokrát to, že nastávajú problémy s doručovaním písomností alebo s odročovaním pojednávaní a inými prieťahmi v konaní. Takéto prípady na Slovenskom rozhodcovskom súde nehrozia, pretože aj v prípade, že žalovaná strana nevykonáva potrebnú aktivitu, sme oprávnení rozhodnúť o Vašej žalobe v lehote 30 dní od jej doručenia.

Rozhodcovské konanie nieje náročné, zdĺhavé a hlavne náklady konania sú výrazne úspornejšie ako na bežnom súde a poplatok za rozhodcovské konanie je výrazne nižší. V prípade ak budete v spore úspešní, poplatok Vám nahradí žalovaná strana. Toto konanie je neverejné a rozhodcovia v tomto spore sú viazaní mlčanlivosťou. Riešenie problémov a sporov v na základe rozhodcovského konania má nespočetne veľa výhod no podmienkou toho, aby tento súd mohol o Vašom spore rozhodovať, je existencia písomnej rozhodcovskej doložky, podpísanej oboma účastníkmi.