Povinnosť pre podnikateľov

Neuplynuli ani dva roky od toho, čo si podnikatelia museli meniť svoje pokladne kôli euru. Dnes nastali nové zmeny, v pokladniciach musí byť fiškálna pamäť, museli si teda znova zaobstarať modernejšie fiškálne pokladnice. Hoci tým mnohí podnikatelia neboli nadšení, museli sa prispôsobiť novému nariadeniu.

Prečo? Fiškálna pokladňa, či fiškálna pokladnica nedovolí robiť zásahy do údajov o tržbách, cenách či obrate. Štát a ministerstvo financií si na základe toho sľubuje od ich používania menej daňových únikov. Podnikatelia mali na výber, buď si zaobstarali úplne novú fiškálnu registračnú pokladňu, alebo si do pôvodnej, ktorú používali, zaobstarali len novú fiškálnu pamäť. Takéto pokladnice sú chránené daňovou ochrannou plombou. Kapacita fiškálnej pamäte na zápis údajov musí byť minimálne na päť rokov a prevádzková pamäť bez pripojenia na sieť musí byť minimálne 90 dní.

Podľa zákona podnikatelia majú povinnosť vytvárať len dennú uzávierku, ktorá je automaticky zapisovaná do fiškálnej pamäte, povinnosť mesačnej uzávierky odpadá. Mnohí podnikatelia však novému zákonu neboli naklonení a považujú ho za zbytočný. Nový zákon však nemá byť strašiakom pre poctivých podnikateľov. Práve naopak, hlavným účelom je ochrániť tých, ktorí robia všetko v súlade so zákonom, naproti nepoctivým podnikateľom. Pretože práve poctiví podnikatelia často doplácajú na tých nepoctivých, a práve tomu sa chce zavedením fiškálnej pokladnice predísť.

Čo sa týka etiketovacích klieští, ich používanie zostáva nezmenené, takže ich netreba nahrádzať novými.

Zdroj obrázku: www.sxc.hu