Prispejú k rozpadu Eurozóny tí najsilnejší?

Eurozóna sa aj napriek blížiacim sa Vianociam nachádza v nelichotivej situácii, pričom sa zdá, že dobré riešenia sa už minuli a možné je vybrať len to najmenej zlé zo všetkých zlých riešení. Áno, možno sa Vám zdá, že sa tieto riadky opakujú na našom blogu už od júna. V určitých časových blokoch sa však snažíme reflektovať i toto ekonomické dianie a našou zásadou je, že informujeme o veciach pravdivo a bez príkras. Práve kvôli tomu sme bohužiaľ nútení opakovať to, že situácia v štátoch používajúcich euro nie je dobrá a ďalší vývoj je otázny. V poslednej dobe sa začína dokonca špekulovať o rôznych možnostiach prípadného rozpadu Eurozóny. V prvotných teóriách dominovali predpoklady, že ako prvé by v prípade rozpadu tejto menovej únie vystúpili ekonomicky najslabšie krajiny ako Grécko, Írsko, možno i Portugalsko a Španielsko. Podľa tohto scenára by sa tieto krajiny vrátili ku svojim starým menám, čo by však spôsobilo okamžitú devalváciu týchto mien a zároveň by nasledovali veľké škody pre celú európsku ekonomiku. Druhou možnosťou však v súčasnosti je to, že Eurozónu ako prvé opustia najsilnejšie krajiny, ktoré tak tým odštartujú dominový efekt odchodu ďalších, menších krajín. V Nemecku, ktoré je najsilnejšou ekonomikou Európy a zároveň politicky najsilnejších hráčom, rastú nálady voči euru nielen na politickej scéne, ale i medzi samotnými občanmi. Nemci spomínajúci na silnú marku len s ťažkosťou prijímajú kroky vlády i kancelárky Angely Merkelovej smerujúce ku záchrane Grécka a ďalších ohrozených krajín za akúkoľvek cenu. Tvrdo pracujúci nemeckí občania však nevidia žiadny zmysel v tom, aby podporovali krajiny, ktoré si za svoje problémy môžu predovšetkým sami. S blížiacimi sa voľbami tak aj Angela Merkelová mení svoju rétoriku a už tak usilovne netrvá na akejkoľvek záchrane Grékov. V silných ekonomikách začínajú silnieť nálady po výstupe týchto krajinách z Eurozóny, nakoľko tá im podľa miestnych občanov len berie, ale nedáva nič späť. Bude určite veľmi zaujímavé sledovať ďalší vývoj a to, ako dlho a za akých podmienok Eurozóna prežije.