Naozaj ležia peniaze na chodníku?

Určite ste túto veľmi známu vetičku už niekde od niekoho počuli. Vraj peniaze ležia na chodníku. Okrem iného je tiež zaujímavé sledovať, že mnohokrát túto vetu vypustia zo svojich úst práve ľudia, ktorí sú z nášho pohľadu takmer dávno za vodou. Čím chcú môžno dokázať, že tam kde sa dostali, sa dostali práve vďaka tomu, že si všímali, čo to vlastne na tom chodníku leží. Následne si my, celkom oprávnene kladieme otázku, prečo aj my nemáme také šťastie a prečo sa aj nám nepodarí nájsť na chodníku nejaký ten obnos. Veď aj jedno eurovka by nás potešila. Ale ak sa v konverzácii objaví toto slovné spojenie, asi sa nebudeme ďalej baviť o drobných, ktoré naozaj sem tam na tom chodníku nájdeme. Pôjde o niečo iné. O naozaj veľké peniaze. A tie v pravom slova zmysle na ceste nenájdete. Čo teda?

Okamžite sa natíska odpoveď. No predsa nápady. A odpovedajúci sa skutočne pravde trochu priblíži, ale ešte stále to nebude celá pravda. Je veľa ľudí, ktorí majú alebo mali super nápady, ale nedá sa o nich povedať, že by boli bohatí. V čom to teda väzí? Odpoveď je jednoduchá a až teraz sa stane kompletnou. Mať skvelý nápad nestačí. Pokiaľ neuskutočníte čo i len malý krok k tomu aby ste ten nápad realizovali, tak aj ten najgeniálnejší nápad ostane len nápadom. Síce oslnivým ale finančne neprínosným. Ak teda chcete nachádzať peniaze na chodníku, tak začnite hľadať nápady. Ale neskončite pri nich. Vždy si položte otázku, aký bude najbližší krok k realizácii tohoto nápadu? Možno takým prvým krokom bude začať podnikať.  A až ten krok urobíte, tak až potom sa priblížite k tomu aby ste mohli povedať, že pre vás skutočne peniaze ležia na chodníku.