Zvyšovanie daní a uťahovanie opaskov nie je správnym bojom proti kríze

Mnoho politikov vrátane našej súčasnej vládnej garnitúry podniká rôzne kroky napomáhajúce k riešeniu dlhovej krízy, v ktorej sa zmieta celá Európa. V závislosti od jednotlivých krajín i vlád sa kroky menia, pričom veľmi podstatná je hodnotová orientácia vládnucej koalície, či v našom prípade politickej strany. Viacero krajín zápasiacich s deficitom štátneho rozpočtu sa snaží tento deficit znížiť, pričom je to ich primárny cieľ, ktorému podriaďujú mnoho rozhodnutí.

U nás sa tento problém rieši prostredníctvom zvyšovania rôznych daní, odvodov a poplatkov. Tieto zmeny sa dotknú všetkých zarábajúcich obyvateľov, podnikateľov aj živnostníkov. Je však táto cesta správna? Stačí sa pozrieť na vyspelé štáty Škandinávie. Tieto krajiny odjakživa stimulovali podnikateľov nižšími daňami, ktoré síce súvisia aj s nižšou sociálnou starostlivosťou štátu, avšak životná úroveň v týchto štátoch je dlhodobo najvyššia v rámci celého kontinentu. Je však samozrejme zložité porovnávať Slovensko s krajinami Škandinávie. U nás bohužiaľ ešte stále tlie duch komunizmu a aj dvadsaťtri rokov demokracie nedokázalo tento nepríjemný myšlienkový pud zatlačiť. Mnohí  Slováci si stále myslia, že úlohou štátu je im zabezpečiť všetko potrebné a nezaujíma ich, koľko toto sociálne zabezpečenie štát stojí. Málo ľudí si tiež uvedomuje to, že síce štát pri vyšších daniach krátkodobo zníži deficit a možno aj zlepší výkonnosť ekonomiky, ekonomické ukazovatele však ukážu hlboké negatíva týchto činov. Podniky síce totiž potom platia vyššie dane a poplatky, avšak s tým súvisí pokles výroby, prepustenie zamestnancov, rast cien a celkový negatívny dopad na ekonomické ukazovatele. Ekonomické ukazovatele nie sú len čísla, ktoré majú len teoretickú hodnotu. Ukazujú, ako sa bude ekonomika predovšetkým v budúcnosti vyvíjať. Spomínate si ešte, ako v rokoch 2002-2006 kritizovala vtedajšia opozícia ministra financií Ivana Mikloša za jeho kroky, pričom ten argumentoval dlhodobým vývojom? Stačí sa len pozrieť na situáciu v posledných pár rokoch, ktorá síce nebola ružová, ale v rámci existencie Slovenska najlepšia. V súčasnosti sa pri neúmernom daňovom zaťažení podnikateľov môže ľahko stať, že Slovensko už nebude považované za tigra Európy a že veľké koncerny, ktoré tak pomohli zlepšiť našu ekonomiku, už nebudú zakladať nové podniky na Slovensku, alebo sa aj nedajbože presťahujú inam..Je najvyšší čas si uvedomiť, že cez neúmerné zdieranie podnikateľov a poctivo pracujúcich ľudí cesta k zlepšeniu dlhodobej ekonomickej situácie štátu jednoducho nevedie!