Čo je to reverzná osmóza

Reverzná osmóza je aktuálne najlepšia dostupná možnosť na úpravu vody. Celosvetovo najviac využívaný spôsob filtrácie vody. Táto technológia funguje na princípe eliminácie cudzorodých baktérií a škodlivých baktérií, ktorú voda môže v rôznych kútoch sveta obsahovať. Jedná sa o prenikanie molekúl vody ako rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu z roztoku s menšou hustotou do roztoku s väčšou hustotou.

Reverzná osmóza umožňuje odstraňovať častice tak malé, ako sú jednotlivé ionty. Základom je využitie membrány približne takej istej, ako je bunková stena. Tá účinkuje ako maximálny jemný mechanizmus filtra, vďaka ktorému dokážete vytvoriť najkvalitnejšiu vodu, hoci aj z potoka, rieky, studne. Póry v membráne reverznej osmóze sú o veľkosti iba 0,0005 mikrónov. Pre lepšiu predstavu, baktérie sú veľké od 0,2 do 1 mikrónu a vírusy sú o veľkosti 0,02 do 0,4 mikrónov. (1 mikrón = 1 mikrometer (µm)= 0,000001 m). A tým dokážeme veľmi účinne odstrániť kontamináciu vo vode.

Metóda reverznej osmózy sa využíva prakticky už cez 30 rokov. Používali ju aj v rôznych iných kútoch svete a napríklad, aj v Amerike. Samozrejme filtrácia vody sa nevyužíva iba v domácnostiach, ale samozrejme aj v rôznych iných odvetviach napríklad v gastronómií, v laboratóriách, v strojárstve, akvaristike a pod.

Dôležité je, preto myslieť na to, že úpravou vody si môžete jednoducho vylepšiť kvalitu vašej vody a tým pádom eliminovať príjem negatívnych zložiek. Čo môžete spraviť dnes neodkladajte na zajtra a informujte sa na reverznú osmózu u certifikovaných pracovníkov, ktorí vám pomôžu a nasmerujú vás na najlepší a najúčinnejší typ filtrácie šitý na mieru práve pre vás. Ak vám záleží na vašom zdraví a zdraví vašich najbližších odporúčame, ako prvý krok objednať si rozbor vody.