Čo nás čaká v Eurozóne počas najbližších mesiacov?

Vývoj v Európe a zvlášť v krajinách Eurozóny pripomína v poslednom období sínusoidu, ktorá má bohužiaľ stále viac a viac zostupný trend. V médiách čítame o problémoch a blízkom bankrote Grécka,  náročná situácia panuje aj v Írsku, Portugalsku, Taliansku a Španielsku. Odhadovať vývoj je viac než náročné, existuje tu však obava z toho, že nemecký štýl úsporných opatrení nebude úspešný a s postupom času sa problémy budú stupňovať. Je možné, že do konca tohto kalendárneho roka sa buď vytvorí tzv. ,,dvojrýchlostná Európa,“ kde v ekonomicky slabších krajinách bude euro fungovať len ako platidlo s pevne daným kurzom a krajina nebude mať práva na rozhodovanie v ESCM. Druhou, krajinou možnosťou je odchod ,,problémových“ krajín s Eurozóny, pričom prvé by bolo určite Grécko. Je zložité odhadovať dlhodobejší makroekonomický vývoj,  verme však, že sa zvolí tá lepšia varianta pre nás a našu krajinu. Touto variantou nie je neriadený bankrot Grécka, ktorý by doslova rozsypal celú finančnú sústavu. Riešením sú rázne kroky, ktoré už konečne musia prísť od čelných predstaviteľov Eurozóny. V tomto bude možno novým vetrom nový francúzsky prezident Holland, ktorý už teraz avizuje, že bude konať inak ako jeho predchodza Nicolas Sarkozy.