Učenie hrou

Potrebujete si zopakovať určité state učiva zo strednej školy, čakajú skúšky na vysokú školu, alebo má Vaše dieťa problémy so zvládaním učiva na základnej škole? S riešením tohto problému Vám pomôžu odborníci z mojaucitelka.sk .

Pre koho sú služby mojaucitelka.sk určené? Vo všeobecnosti sa dá povedať že úplne pre každého kto sa potrebuje zlepšiť v cudzom jazyku, matematike či inom školskom predmete. Služby sú určené tak pre obyvateľov Slovenska, ako aj pre cudzincov bez rozdielu veku.

Žiakom a študentom pomôžu s prípravou do školy na jednotlivé predmety. Príprava do školy zahŕňa učivo pre základné a stredné školy (vrátane prípravy na reparát), prípravu na prijímačky na strednú či vysokú školu zo slovenského jazyka, matematiky, fyziky, chémie, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút. Doučovanie prebieha individuálne, v prípade, že záujem o doučovanie má viac záujemcov je možné spraviť aj skupinové doučovanie, pričom cena za osobu je nižšia ako pri individuálnom doučovaní.

Ďalšou možnosťou je doučovanie cudzích jazykov, v ponuke nájdete doučovanie anglického jazyka a francúzskeho jazyka pre začiatočníkov, mierne pokročilých, pokročilých, nechýbajú ani konverzácie v týchto jazykoch. Aj pri cudzích jazykoch je dĺžka vyučovacej hodiny 60 minút.

Pre cudzincov, ktorí by sa chceli zoznámiť s našim jazykom sú určené hodiny slovenského jazyka. Doučovanie môže prebiehať buď formou konverzácií alebo ako individuálne doučovanie v závislosti od schopnosti človeka (začiatočník, mierne pokročilý a pokročilý).

To stále nie je všetko. Mojaucitelka.sk Vám ponúka aj možnosť rozvoja hudobného a výtvarného talentu prostredníctvom hry na husle, klavír, gitaru, flautu, nechýba spev, tanec a výtvarná výchova. Dĺžka vyučovacej hodiny aj pri rozvojových aktivitách je 60 minút.