Čo robiť s peniazmi v čase krízy?

Ekonomické teórie tvrdia, že počas recesie a takisto v následnom dne peniaze strácajú svoju hodnotu, väčšinou je tomu tak kvôli inflácii, ktorá znehodnocuje túto peňažnú jednotku. Tento vývoj je priaznivý pre dlžníkov, avšak negatívny pre veriteľov. Ako sa teda zachovať v tejto situácii? Určite nie je výhodné ukladať si peniaze do banky a to z viacerých jednoduchých príčin. V banke dostaneme úrok napr. 1,5 percenta až 2 percentá, inflácia je však okolo 3,5 percenta, čiže naše peniaze sa naoko zhodnocujú, reálne však strácajú svoju hodnotu! Navyše v najhoršom prípade pri absolútnom páde ekonomiky sa môže stať, že si nebudeme môcť peniaze z banky vybrať. Peniaze sú v súčasnosti už len relatívnou hodnotu, pretože nie sú kryté zlatom ako v minulosti. A práve tento kov skrýva možnosť, ako úspešne previesť peniaze do investičného zlata, ktoré je hmotné a jeho hodnota nikdy neklesne na nulu. Pretože práve minulosť ukazuje, že tieto drahé kovy boli v kríze tým najvýhodnejším spôsobom investovania.Veľa ľudí prišlo vďaka vlastníctvu zlata k veľkým majetkom, naopak, ľudia s veľkým množstvom peňazí svoju neochotu investovať trpko oľutovať. Ku ktorej skupine chcete patriť vy?