Dbajte v prvom rade na váš charakter, až potom na reputáciu…

Možno si myslíte, že je titulok napísaný obrátene a niekde sme sa pri jeho písaní pomýlili. V tom prípade vás však musím upozorniť, že je napísaný úplne správne a v nasledujúcich riadkoch vám vysvetlím, prečo je tomu tak. Nechcem tvrdiť, že reputácia nie je dôležitá, avšak v prvom rade by ste mali dbať na váš charakter a morálku, až potom na to, ako sa prejavujete navonok. Pokúsim sa to vysvetliť na jednoduchom príklade. Váš charakter, čiže vaše úmysly a následne aj činy, totiž ukazujú skutočnú hĺbku vašej osobnosti. Tú poznáte najlepšie vy sami, ale rovnako o nej dobre vedia aj vaši najbližší, ktorí vedia takmer presne charakterizovať vašu osobnosť. Naproti tomu, reputácia, je tiež dôležitá, predovšetkým v práci alebo pri štúdiu. Reputácia sa však neodvíja priamo od vás, ale predovšetkým od toho, ako vás vnímajú ďalší ľudia. V živote je bežné, že každý má iný hodnotový rebríček a ľudia sa v priebehu času menia. Preto sa môže ľahko stať, že rovnaký človek má na vás po roku úplne iný názor než predtým, pričom sa mení vaša reputácia pred týmto človekom. Základom je však robiť veci, ktoré sú najlepšie pre nás a našich milovaných a takisto veci, o ktorých si myslíme my, že sú tie správne. Nie je dobré žiť život podľa iných ľudí a ich názorov. Títo ľudia totiž nebudú znášať dôsledky z týchto rozhodnutí a maximálne nám tak poriadia v prípade neúspechu. Veľmi dôležitou vecou je aj už vyššie spomenuté budovanie nášho charakteru, ktorý je tým, čo nikdy nestratíme, pokiaľ si ho vážime a zveľaďujeme. Naopak, reputáciu môžeme stratiť v priebehu jediného momentu pri prípadnom zlom životnom rozhodnutí, chybe alebo jednoducho smole pri realizácii dôležitého životného kroku. Náš život žijeme my sami, žijeme ho len raz a preto si ho užime najlepšie ako sa len dá. Ako sa totiž vraví, život je premiéra, repríza už nebude….

Zdroj obrázku sxc.hu