Dobrý marketing je hlavne o orientácii na ľudí

Marketing je takou podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou predaja, že si ani len nevieme predstaviť predaj akéhokoľvek produktu bez patričného marketingového zabezpečenia. Konkurencia na trhu je totiž  neuveriteľne silná a každý výrobca sa snaží akýmkoľvek spôsobom zaujať potenciálnych zákazníkov a presvedčiť ich o tom, že práve ich výrobok je tým najvhodnejším pre uspokojenie ich potrieb. Zákazníci sú však dennodenne zahlcovaní stovkami reklám v médiách, pričom je viacero zákazníkov z nudných a opakujúcich sa reklám už unavených. Je to spôsobené tým, že väčšina reklám postupuje podľa strojového vzorca a nesnaží sa orientovať svoje myšlienkové zámery na konkrétne potreby svojich zákazníkov.

Tí totiž vedia, že musia nakúpiť určité tovary a služby, aby tak uspokojili svoje neutíchajúce potreby. Avšak len ťažko sa môžu rozhodnúť podľa reklamných kampaní, keď vidia päťdesiat reklám za sebou na rôzne produkty, pričom každý z nich je podľa tvorcov spotov tým najlepším. Táto metóda marketingu je už zastaraná a neefektívna. Novšou a bohužiaľ ešte stále nie veľmi využívanou metódou je orientovanie marketingu na ľudí a snaha o poskytnutie čo najrelevantnejších informácii pre svojich zákazníkov. Deje sa tak prostredníctvom progresívnych marketingových kampaní, ktoré sa nesnažia len zaujať, ale aj zabaviť a poskytnúť námet na premýšľanie. Určite nebude náhodou, že súťaže o najlepšie reklamné spoty sveta pravidelne vyhrávajú spoločnosti s najvyššími ročnými obratmi. Tvorcovia marketingových stratégii by sa predovšetkým nebáli báť inovácii. Vždy je lepšie zaviesť novú, aj keď možno menej vydarenú stratégiu, než sa držať zubami-nechtami  tej doterajšej, ktorú si už prakticky nikto nevšíma. Pretože pokiaľ aj nová stratégia nevyjde, tak sa spoločnosť aspoň dostane do povedomia ľudí a verejnosti, nakoľko aj tu sčasti platí, že aj negatívna reklama je reklamou….