Dostane kapitalizmus v tejto kríze ďalšiu smrteľnú ranu?

Európa a aj celý svet sa čoraz viac zmieta v hospodárskej kríze, pričom tí informovanejší z nás neustále zisťujeme, ako je prakticky už v krachu Grécko a ako aktuálne Španielsko nemá peniaze ani len na platenie účtov. Situácia začína byť kritická, avšak nielen v Európe, ako nás niektoré média kŕmia. Stalo sa totiž všeobecným hitom, že táto kríza je vyvolaná čisto len európskymi štátmi, nie je však tomu tak. Významný podiel na súčasnej nelichotivej situácii má aj USA a rovnako aj Japonsko, nakoľko obe tieto krajiny sa nachádzajú vo veľmi ťažkých ekonomických časoch. Prakticky jedinou krajinou, ktorá si posilňuje svoje postavenie je Čína, ktoré je založená na kombinácii trhovo a hlavne exportne orientovaného komunizmu. Zdá sa tak, že kapitalizmus, ktorý sa tak veľmi rozvinul v USA a v západnej Európe trpí ďalšou vážnou krízou a natíska sa otázka, či sú všetky zvyklosti a postupy uplatňované v takomto ekonomickom modeli správne. Všeobecný trend v kapitalizme, ktorým je žitie na dlh a riešenie dlhu ďalším dlhom, sa totiž ukázal ako úplne scestný a mylný. Nemôžeme neustále naše problémy odsúvať a odkladať na neskoršiu dobu. Bublina raz totiž praskne a jej dôsledky budú ťažšie a horšie než v prípade, že by sme adekvátne vyriešili prvotný problém. Nejdem sa zastávať komunizmu ani iných zriadení, ktoré odporujú kapitalizmu. Len budem rád, ak aj vy popremýšľate nad tým, či všetky praktiky, ktoré sa k nám dostali zo západného sveta sú správne a či má ešte takáto spoločnosť šancu na obnovu a zlepšenie seba samej v oblasti kultúrnej, spoločenskej i ekonomickej. Viacero ekonómov špekuluje, že pri katastrofickom scenári, ktorým je rozpad Eurozóny, nedostane kapitalizmus svoju poslednú, smrteľnú ranu. Ťažko očakávať, aký vývoj by potom nasledoval. Existuje totiž nespočetné množstvo variant, čo by sa dialo s Európou, ktorá by zaznamenala taký citeľný otras. Budem rád, keď sa  ku tejto problematike vyjadríte v diskusii!