Končia sa dobré ekonomické časy Slovenska?

Slovensko bolo v posledných rokoch vďaka otvorenému podnikateľskému prostrediu a solídnemu percentu ekonomického rastu aj napriek kríze vnímané ako jedna z tých prosperujúcejších krajín Európskej únie. Aj napriek nie práve veľkej spokojnosti obyvateľov niektorých regiónov krajiny, tak bola situácia stále lepšia než v niektorých okolitých či blízkych krajinách. V súčasnosti sa však aj to pozitívne stráca a do úvahy prichádza otázka – končia sa dobré ekonomické časy Slovenska? Ako dobre viete, tak ekonomika vo všeobecnosti ovplyvňuje chod celej krajiny a také ukazovatele ako nezamestnanosť či priemerná mzda ovplyvňujú v podstate každého jedného z nás. Práve preto má zmysel sa zamerať aj na tieto pre bežného človeka možno až tak nezaujímavé fakty a zanalyzovať si ich dopad na všedný život. Fakty sú nesporné – ekonomický rast Slovenska sa spomaľuje, nezamestnanosť narastá a ďalší rozvoj krajiny sa stráca v absurdných plánoch o usporiadaní olympiády či rekonštrukcie 21 futbalových štadiónov. Ako však túto situáciu možno riešiť? Obávam sa, že už je neskoro, teda aspoň minimálne ďalšie tri roky bude. Súčasné rozhodnutia vládnucej garnitúry totiž musíme bez ohľadu na politickú naklonenosť brať z ekonomického hľadiska ako nevhodné. Nové  zmeny  v legislatíve a zrušenie rovnej dane odlákalo zahraničných investorov, pričom hrozí odchod významných hráčov ako US Steel Košice. Nechcem si ani len predstavovať, čo by v tomto chudobou zmietanom regióne spravil odchod takéhoto významného zamestnávateľa…Každopádne, situácia ešte nie je úplne kritická, avšak ani tento fakt nedáva veľké nádeje do budúcna. V najbližších rokoch totiž len ťažko predpokladať zlepšenie súčasnej situácie a preto len ostáva sa snažiť čo najviac, vynakladať v podnikaní či práci maximum a snažiť sa toto neľahké obdobie nejako zvládnuť…