Multiplikačný efekt investícii je silnejší než nikdy predtým

Podľa Keynessovej ekonomickej teórie, pomocou ktorej sa podarilo naštartovať americkú ekonomiku po veľkej hospodárskej kríze, tvoria investície významnú časť národného dôchodku, a ochota podnikov investovať je základom pre rast HDP (Hrubého domáceho produktu). Práve investície sú súčasťou tzv. ,,multiplikačného“ efektu, keď rast investícii povedie k rastu pracovných miest, rastu miezd, rastu zamestnanosti, rastu efektívneho dopytu, ktorý následne opätovne vytvorí dopyt po investíciách. Práve v čase súčasnej hospodárskej krízy je nesmierne dôležité, aby podnikatelia a spoločnosti mali ochotu investovať finančné prostriedky na či už čisté, alebo aj na obnovovacie investície. Tieto vynaložené prostriedky majú totiž v ekonomike veľký význam, nakoľko povedú ku dopytu po ďalších investíciách, ktoré spôsobia už skôr opísaný ,,multiplikačný“ efekt. Pán Keyness síce svoju teóriu vypracoval v podmienkach tridsiatych rokov dvadsiateho storočia, ako však vidíme, dá sa využívať s určitými obmenami aj v dnešnej, modernej dobe.

Zdroj obrázku: sxc.hu