Nikdy nestrácajte vieru v to, čomu sa venujete!

Snáď všetci úspešní ľudia sa vo svojej ceste ku úspechu stretli s tým, že sa im tí ostatní posmievali a neustále im podkopávali akýmkoľvek spôsobom nohy. Tí nezdolní však všetkým týmto tlakom odolali a aj kvôli tomu sa dostali tam, kde v súčasnosti sú. Veľmi podstatnou súčasťou úspechu je totiž práve viera v to, čomu sa venujeme a čo robíme. Nikdy totiž nemôžeme byť v danej činnosti úspešní, pokiaľ nie sme stopercentne presvedčení o tom, že daná cesta je správna a vhodná. Len v tom prípade môžme totiž rozširovať naše posolstvo ďalej a získavať tak pre našu myšlienku priateľov, spolupracovníkov, prípadne i investorov a obchodných partnerov. Túto myšlienku o pevnej vôli snáď najkrajšie vyjadril známy bojovník za ľudské práva Máhatma Gándhí, ktorý presadzoval myšlienku nenásilného odporu. Jeho známy výrok v znení : ,,Najprv ťa ignorujú, potom sa ti posmievajú, potom proti tebe bojujú, potom vyhráš,“ krásne ilustruje to, čím sa tí úspešní líšia od tých neúspešných. Tí neúspešní totiž počas celého svojho života komentujú a všímajú si jednanie druhých ľudí, pričom sa menej následne zameriavajú na vlastné konanie a preto im ich život uniká pomedzi prsty. Zato tí úspešní sa starajú len o svoju vlastnú reputáciu a všímajú si predovšetkým vlastné správanie a úspechy. Pri ceste za úspechom sa treba obrniť hrošou kožou, nakoľko táto cesta nikdy nie je rovná a stretneme na nej mnoho prekážok. Toto poučenie neplatí len pre prácu, ale aj pre šport. Počas dospievania sú často poctiví športovci terčom posmechu od ich spolužiakov, ktorí sa počas víkendov venujú diskotékam a alkoholu. Športovci naopak počas víkendu absolvujú svoje zápasy a venujú sa tak niečomu, čo má zmysel. Všetko sa však v živote raz každému vráti, a preto ak títo športovci prerazia a stanú sa úspešnými, môžu v pokoji prísť za svojimi rovesníkmi a vysmiať sa tentoraz im, tým, ktorí nikdy nič také nedosiahli….

Zdroj obrázku: www.sxc.hu