Offshore podnikanie

Pojem, s ktorým sa stretávame pomerne často, avšak mnohí z nás ani len netušia, čo presne sa za označením offshore podnikanie a offshore krajiny skrýva. Ako už z názvu vyplýva, ide o určitý druh podnikania, ktorý prináša podnikateľom množstvo výhod.

Hlavnou výhodou podnikania v offshore krajinách je anonymita vlastníctva, ochrana majetku a zníženie daňovej záťaže. V mnohých krajinách je výška daní nulová čo je pre podnikateľov nesmierne dôležité. Firmy pôsobiace v offshore krajinách nie sú povinné predkladať účtovné záznamy ani audity. Medzinárodné obchodné spoločnosti, ktoré podnikajú v týchto krajinách sa označujú skratkou IBC.

Offshore spoločnosti realizujú legálne podnikanie v krajinách, v ktorých je možná daňová optimalizácia.

Slovenskí a Českí podnikatelia najradšej využívajú pre svoje sídla tieto offshore krajiny: Seychely, Belize, Dominika, Cyprus, Panama, Sv.Vincent a Grenadíny, Britské Panenské ostrovy. Väčšina uvedených krajín sú ostrovné štáty s výnimkou Stredoamerického Belize.

Pre tých, ktorí potrebujú začať podnikať mimo územia nášho štátu čo najskôr sú ideálnym miestom Seychely. Najviac firiem, až 5000 je každý mesiac založených na Britských ostrovoch, ktoré patria medzi najstaršie offshore centrá.

Pokiaľ chcete získať najaktuálnejšie informácie o možnostiach podnikania v offshore krajinách, vrátane cien za založenie spoločnosti a výšku poplatkov v ďalších rokoch kliknite TU.

v jednotlivých offshore krajinách

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Company Formation.