Podnikáte? A má vám kto poskytnúť právnu pomoc?

Pri podnikateľskej činnosti sa takmer každý minimálne raz dostane do situácie, keď bude potrebovať využiť právne služby. A nemusí ísť rovno o právne spory. Právne služby môžete v podnikateľskej činnosti využiť v mnohých situáciách.

Obchodné právo je široký pojem

Mať tak spoľahlivého partnera v podobe advokátskej kancelárie je pre každú firmu prínosom, či už ide o nadnárodnú korporáciu, ktorá potrebuje odbornú pomoc v oblasti korporátneho práva, alebo aj o začínajúcu malú firmu. Dobrá advokátska kancelária dokáže poskytnúť klientom právne služby v širokej škále oblastí a fáz podnikateľskej činnosti.

Najčastejšie ide o oblasti ako ochrana osobných údajov, zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, príprava a pripomienkovanie zmlúv, vymáhanie pohľadávok a samozrejme aj zastupovanie klienta v konaniach pred súdom, či správnymi orgánmi. Ďalej môže ísť o právne rozbory, audity, porady, konzultácie, či kvalifikovanú právnu pomoc v prípade konkurzného práva, či oddlženia.

Aj duševné vlastníctvo je pre mnohé firmy dôležité

Súčasťou podnikania je v mnohých prípadoch aj duševné vlastníctvo. A internet a sociálne siete ešte zdôraznili potrebu ochrany tohto vlastníctva. To je predsa neoddeliteľnou súčasťou obchodu a inovácií.

Čo sa týka práv duševného vlastníctva, právne poradenstvo môže firma využiť napríklad pri tvorbe ochranných známok a loga, registrácie ochranných známok, patentov, dizajnov a úžitkových vzorov a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Taktiež môže ísť o strategické využívanie predmetov duševného vlastníctva, či poskytovanie komplexných služieb v oblasti autorského práva.

Aj takto v stručnosti sme si ukázali, že je naozaj prínosné pre firmu mať sa na koho v právnych záležitostiach obrátiť. Či už v niektorom z prípadov uvedených vyššie, alebo v ďalších situáciách týkajúcich sa podnikania.

Zdroj obrázka:

Autor: Supavadee butradee / Shutterstock.com