Potrebujete spracovať účtovníctvo?

 Iste všetci vieme, že s podnikaním vzniká aj povinnosť evidovať firemné účtovníctvo. Mnohé firmy ho majú zabezpečené v rámci firmy, to znamená, že zamestnávajú účtovníčky, ktoré im ho spracúvajú, ale existuje aj iná možnosť.

 Pokiaľ hľadáte externého poskytovateľa takýchto služieb, môžete si pozrieť ponuku e-uctovnici.sk. Externé účtovné práce sú zabezpečované na základe dodaných dokladov, spracované v dohodnutých termínoch, samozrejme v rámci nich sú zahrnuté aj informácie o hospodárskom výsledku, v prípade dohody sú dodané aj rôzne ekonomické prehľady.

Ak sa teda nechcete zaťažovať licenciami, aktualizáciami účtovno-právnych predpisov, týka sa to aj subjektov, ktoré majú menej dokladov, a na základe toho sa im zdá zbytočné zamestnávať odborníkov v danej oblasti, práve pre takéto subjekty je určené externé poskytovanie účtovných služieb.  Ak je spracovanie účtovníctva, a tiež aj vedenie mzdového účtovníctva spracovávané v priestoroch klienta, je samozrejmé, že je spracované v jeho účtovnom programe.

Možno sa pýtate, aké výhody vám prinesie externé mzdové účtovníctvo? V prvom rade vám určite ušetrí čas a náklady. V rámci poskytovania mzdových služieb je zahrnuté: mzdový servis, skoré a kompletné spracovanie podkladov pre mzdy a dane, sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi, rýchlosť a flexibilita reakcie na požiadavky klientov, spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení, spracovanie miezd, odvodov a daní, spracovanie výkazov a ročného zúčtovania, prehľadné spracovanie výplatných pások, výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely.

Zdroj obrázku: www.sxc.hu