V dnešnej dobe už 100 % nestačí!

Viacero ľudí si mylne nahovára, že pokiaľ splnia všetky požadované kritériá, tak majú v živote všade dvere otvorené a nemusia sa obávať o nájdenie si budúceho zamestnania. Realita je však bohužiaľ pre týchto ľudí odlišná a to by si mali uvedomiť čo najskôr, inak by totiž mohli na takéto myslenie veľmi nepríjemne doplatiť. Skúsme si trošku uvedomiť situáciu, aká v súčasnosti vládne na trhu práce. V dôsledku ekonomickej krízy podniky obmedzujú výrobu a s tým súvisí pokles pracovných miest. O voľné miesta býva často hneď niekoľko kandidátov a každý z nich sa snaží dokázať, že on je ten najlepší. Firmy vedia, aký veľký záujem o prácu je a preto si pri výbere zamestnancov robia dôkladné selekcie. Pri pracovných pohovoroch na lepšie platené pozície sa snažia ľudia zaujať predložením diplomu z vysokej školy. Ani červený diplom však nezaručuje to, že si títo absolventi nájdu takú prácu, po akej celé tie roky túžili. Pokiaľ totiž títo absolventi nemajú v životopise žiadnu pridanú hodnotu, tak sú pre zamestnávateľov v drvivej väčšine prípadov nezaujímaví. Náš vysokoškolský a vo všeobecnosti celý školský systém ako taký je veľmi zle nastavený a učí študentov teórii, avšak nie praxi. Väčšina študentov si však bohužiaľ tieto fakty neuvedomuje a tak si naďalej myslí, že dôkladné učenie materiálov ku skúške je niečím, vďaka čomu sa neskôr v zamestnaní uplatnia. Prax a skúsenosti sú pri uchádzaní sa o prácu veľmi podstatné. Práve tieto atribúty tvoria pridanú hodnotu k oným sto percentám, ktoré sú tvorené predložením vysokoškolského diplomu. Sto percent je síce fajn, prečo však nezaujať ešte niečím výnimočným? Počas štúdii síce možno budete hromžiť na to, že popri škole pracujete alebo pôsobíte v nejakej študentskej organizácii. Verte však tomu, že pri uchádzaní sa o o budúcu prácu si tieto mimoškolské činnosti ešte budete veľmi pochvaľovať, nakoľko možno práve Vy sa stanete tým vyvoleným, ktorý si zaistí zaujímavú a výborne platenú prácu.