Ready made spoločnosti

V súčasnosti sa stávajú čoraz populárnejšími ready made spoločnosti, čiže firmy, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri a spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky. Sú to firmy, ktoré sú určené na ďalší predaj. Ready made spoločnosti sú novodobým typom spoločnosti, ktoré sa zakladajú len za účelom ich ďalšieho predaja novému klientovi, čiže budúcemu podnikateľovi, ktorý nemá dostatok času na to, aby čakal na založenie novej firmy (založenie firmy trvá bežne do 30 kalendárnych dní). Ak aj vy potrebujete vlastniť novú firmu veľmi rýchlo, pozrite si aktuálnu ponuku spoločnosti určených na predaj na stránke http://www.ready-made-spolocnosti.sk/ .

Zdroj obrázku: sxc.hu