Spoločensky zodpovedné podnikanie je v súčasnosti veľmi populárne

Počuli ste už niekedy o pojme spoločenská zodpovednosť firiem? V praxi tento pojem zahŕňa to, že podnik nielenže pôsobí s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov a vyrábať dostatočné množstvo tovarov a služieb, ale zároveň má priaznivo pôsobiť i na rozvoj celej spoločnosti vo viacerých rovinách. Jedná sa tu o rovinu ekonomickú, sociálnu i enviromentálnu, pričom pokiaľ i Vy chcete postaviť marketing Vašej firmy na spoločenskej zodpovednosti, tak sa schuti začítajte do nasledujúcich riadkov.

Pokiaľ ide o ekonomickú rovinu, tak sa tu jedná najmä o spravodlivé oceňovanie zamestnancov a ich motivácia smerom ku vyššiemu pracovnému výkonu. V dôsledku tejto pozitívnej motivácie budú pracovníci spokojnejší a budú prichádzať do práce s lepším prístupom i náladou. V rámci sociálnej roviny ide predovšetkým o aktivity v oblasti filantropie, čiže podpory činnosti rôznych mimovládnych organizácii prostredníctvom fondov či grantov. Práve takýmto spôsobom sa snažia firmy na seba pozitívne upozorňovať v očiach verejnosti prostredníctvom podpory viacerých spoločensky prospešných projektov. Momentálne možno najviac diskutovanou stránkou spoločensky zodpovedného marketingu je tá enviromentálna. Dôležitosť ochrany prírodných zdrojov a životného prostredia totiž zdôrazňujú mnohé ochranárske združenia či organizácie, pričom ich aktivity podporuje aj široká verejnosť. Rovnako tak i pri podnikaní už neplatí, že vysoko horiaci komín je synonymom úspechu. V súčasnosti sú obľúbené a úspešné predovšetkým tie spoločnosti, ktoré dbajú na životné prostredia a snažia sa ho čo najviac chrániť. Všetky tieto náklady na spoločensky zodpovedný marketing poskytujú vysokú rentabilitu s relatívne nízkymi nákladmi. Preto pokiaľ aj Vy uvažujete nad založením spoločnosti a chcete skutočne uspieť, tak by nestálo za škodu skúsiť túto marketingovú stratégiu! Pomôžete totiž nielen svojej firme, ale i celej spoločnosti!