Základom efektívneho marketingu je komunikácia

Slovenské, ale aj svetové spoločnosti používajú viacero foriem marketingovej komunikácie s potenciálnymi, alebo aj súčasnými zákazníkmi. Spoločnosti sa môžu prekonávať v množstve akciových produktov, zliav, výhodných ponúk a podobne, nič však úspešne nepredajú bez vhodnej marketingovej komunikácie s verejnosťou. Práve v tomto spočíva ten správny kľúč ku úspešnému marketingu a tým pádom následne aj ku úspešnému podnikaniu. Vo firmách pôsobia viacerí marketingoví experti, ktorí vedia presne naplánovať stratégiu a formu marketingovej komunikácie s verejnosťou, aby bola verejnosť oslovená v čo najväčšom rozsahu. V tomto prípade neplatí, že aj negatívna reklama je reklamou, nakoľko spoločnosti si snažia udržať si pred očami verejnosti čo najlepší obraz a dobré meno. Žiadne menšie ani väčšie podnikanie nemôže dobre fungovať bez marketingu, ktorý sa síce na prvý pohľad nezdá ako podstatná časť podnikania. Je to síce len detail, avšak detaily sú často rozhodujúcim rozdielom medzi úspechom a neúspechom!