Svet je pre nás taký, akým uhlom pohľadu sa naň dívame

Človek môže vo svojom živote dosiahnuť čokoľvek, pokiaľ bude mať dostatočnú vôľu k realizovaniu všetkých činností napomáhajúcich k dosiahnutiu daného cieľa. Zdá sa Vám táto veta nepravdivá a už na ňu po prípadných predchádzajúcich neúspechoch neveríte? V tom prípade sa zrejme na svet len dívate zlým uhlom pohľadu. Aj pre najúspešnejšieho a najbohatšieho človeka môže byť totiž život nezaujímavý a nešťastný, pokiaľ v ňom nenachádza naplnenie a radosť. Na druhej strane zase môže mať aj chudobnejší robotník z fabriky radosť a pôžitok zo života, pretože je duchovne vyrovnaný a raduje sa z toho, čo má. Náš svet a život totiž netvoria materiálne hodnoty, peniaze, statky, či úspechy. Náš život je vždy taký, akým si ho spravíme my sami. Je preto viac ako vhodné mať od života reálne očakávania a ciele, aby sme pred sebou mali vždy nejaký cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Síce sa to zdá byť už otrepanou frázou, aj tak je stále neodškriepiteľnou pravdou, že základom úspechu je pozitívne myslenie. Toto myslenie a pozitívny pohľad na život nám môže veľmi pomôcť v prípade neúspechov či náročných životných situácii. Život je však taký krásny aj preto, že nie vždy všetko vychádza podľa plánov. Keby tomu tak bolo a všetko by sa nám vždy na sto percent darilo, tak by sme postupne strácali radosť z naplnenia alebo realizovania našich snov. Prehry a neúspechy nám pomáhajú oceniť naše úspechy a aj v prípade, že nie sme práve v situácii, v akej sme si priali byť, tak nám pomáha optimizmus radovať sa aj z maličkostí. Nikdy totiž nemôžeme vedieť, ktorá situácia nám prinesie nečakanú príležitosť. Často sa totiž stáva, že aj zo situácie, ktorá sa zdá byť na prvý pohľad beznádejná a zlá, vyťažíme takú životnú šancu, o akej sa nám predtým ani len nesnívalo. Potom už je len na nás, ako šancu využijeme a ako sa na svet pozeráme…