Úver vyberajte vždy s rozumom

Každý by chcel začať nový rok s financiami na konte, no nie každý má dostatok finančných prostriedkov, aby si svoje sny splnil. Preto mnohí siahajú po rôznych pôžičkách a úveroch. Práve tie sa dnes tešia veľkej obľube a banky majú pre svojich klientov na výber pripravené rôzne balíky. Na čo prihliadať pri ich výbere?

Pod úverom rozumieme poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany jednej osoby (tzv. veriteľa) v prospech inej osoby (tzv. dlžníka). Tento poskytnutý obnos peňazí potom musí dlžník do určitého obdobia splatiť, pričom sa zaväzuje zaplať aj “niečo navyše” za službu (tzv. úrok). Takmer všade totiž banky ponúkajú úvery s úrokom.

Vy ako klient splácate tento úver v pravidelných, zväčša mesačných splátkach, ktoré zahŕňajú istinu a spomínaný úrok. Práve tá istina predstavuje hodnotu peňazí bez úrokov a poplatkov, ktorú musíte vrátiť.

Úver a pôžička nie je to isté

V praxi si ľudia často zamieňajú úver s pôžičkou. Tá však predpokladá jednorazovosť. Jej podmienky si stanovuje inštitúcia alebo fyzická osoba, ktorá peniaze požičiava. Podmienky úverov stanovuje väčšinou banka. Takisto sa úver od pôžičky odlišuje tým, že vo väčšine prípadov je nutné pri jeho žiadaní dokladovať príjem.

Banka musí preveriť schopnosť splácať úver

Zväčša pri žiadaní o úver predkladáte okrem dokladov totožnosti aj doklady o vašich príjmoch. Niekde stačí, ak odovzdáte čestné prehlásenie o príjme. Banka sa chce ubezpečiť, že budete schopní úver splácať. Mesačne vám totiž bude na splácanie úveru odchádzať z účtu určitá finančná čiastka, ktorú vy budete musieť vedieť pravidelne „oželieť“.

Ak ste schopní túto podmienku splniť, ďalej je už len na banke, aby vám poskytla finančné prostriedky. Zmluva o úvere, ktorá vám bude poskytnutá musí obsahovať niekoľko vecí a tu už záleží zasa na vás, aby ste si ju starostlivo prezreli a neboli prekvapení.

Dostatok peňazí na splátky úver ešte nezaručí

Niekedy sa však môže stať, že aj napriek tomu, že máte dostatok peňazí na splácanie úveru, banka vám ho nemusí dať. Stáva sa to v prípadoch, kedy je človek odmeňovaný dvojzložkovo – ide napríklad o zamestnanie čašníka. Ten niekedy síce mesačne zarobí menej ako je minimálna mzda, no na tringeltoch môže zarobiť aj o polovicu viac. To však banku nezaujíma, keďže tá vyžaduje pri zdokladovaní pracovnú zmluvu, kde je uvedený nižší príjem. Banky si čoraz viac dávajú väčší pozor na to, komu úver poskytnú.

Na každý účel, iný typ úveru

Poznáme niekoľko druhov úverov, v praxi ich je oveľa viac. No najčastejšie sa môžete stretnúť napríklad s delením úverov podľa účelovosti – to znamená podľa toho, na čo peniaze chcete použiť (na auto, dom, darčeky apod.). Rozlišujeme preto účelové alebo bezúčelové úvery. V druhom prípade nemusíte dokladovať, na aký účel peniaze použijete. No túto výhodu si odnesie vaša vyššia mesačná splátka, keďže váš úrok bude vyšší.

V prípade účelových úverov dokladujete svoj účel (na čo finančné prostriedky použijete). Môže ísť o úver na auto alebo bývanie. Ak si chcete požičať na už spomínané auto, ide o spotrebný úver. Ten banky ponúkajú presne na nákup spotrebného tovaru, ale aj rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Dôležité je vybrať si správny typ úveru

Chybou, ktorej sa mnohí pri vybavovaní úveru dopúšťajú je, že si vyberú nesprávny typ úveru. Niekedy pri prerábaní bytu alebo domu namiesto spotrebného úveru môžete siahnuť po hypotéke. Ak však potrebujete len malú sumu do niekoľko stoviek eur, postačí aj pôžička.

Poplatky spojené s úverom

Takisto ako pri spotrebnom úvere, aj pri iných typoch je dôležité, aby ste nepodceňovali poplatky spojené s úvermi. Ak chcete získať najvýhodnejší úver na trhu, všímajte si nielen poplatky za vybavenie úveru a výšku jeho úrokov, ale aj poplatok za predčasné splatenie úveru alebo za mimoriadne splátky.

Prvá ponuka nemusí byť tá najlepšia

Čomu by ste sa mali vyhnúť určite, je zobratie prvej dostupnej ponuky. Vždy si ponuky bánk navzájom porovnávajte a až po dlhšom uvažovaní si úver vyberte. Niektoré sa totiž môžu objavovať pri výberoch z bankomatu alebo online pri vašich aktivitách na internet bankingu. Pred výberom odporúčame napríklad použiť aj úverovú kalkulačku, ktorá vám dokáže pomôcť pri výbere úveru, keďže si dokážete porovnať výšku mesačnej splátky.

Takéto ponuky sú však väčšinou zavádzajúce, keďže sú zväčša predschválené s určitými podmienkami. Tými môže byť napríklad dlhšia doba splatnosti alebo naoko výhodnejšia mesačná splátka. Tú však získate vtedy, ak si objednáte ďalšie bankové služby. Vždy platí, aby ste si podmienky úverov vždy presne naštudovali a aby ste si boli istí, že všetky podmienky spojené s úverom budete vedieť splniť.

Úver bez úroku?

Na začiatku sme vás oboznámili s pojmami, ktoré súvisia s úverom. Ide o istinu a úrok. Úrok si každá banka alebo nebanková inštitúcia nastavuje inak, niekde sa však môžete stretnúť s bezúročným úverom. Možno to znie zaujímavo, no tak ako všade, aj tu platí niečo za niečo. Podmienok, ktoré musíte splniť je niekoľko a aj keď môžu vyzerať lákavo, stále si porovnajte aj iné ponuky, ktoré môžu byť výhodnejšie.

Pri bezúročnom úvere môžu od vás žiadať, aby ste si oň požiadali do určitého dátumu, alebo aby ste úvery nemali len v jednej banke. Dôležitou podmienkou je, aby ste so svojimi mesačnými splátkami nemeškali.

Vaša finančná minulosť

Čo vás môže pri žiadosti o úver stopnúť je úverový register. Ide o informácie o vašich úveroch, vydaných kreditných kartách a podobne. Zápis v takomto registri pre vás nemusí znamenať hneď stopku, ak žiadate o iný úver. Dôležité je, o aký zápis ide. Môže sa stať, že ste v minulosti neboli schopní splácať úver, no po pár dňoch ste ju uhradili. Takýto zápis neznamená žiadnu prekážku.

Prekážok na získanie úveru nie je veľa, no dôležité je, aby ste si vybrali správny typ úveru podľa toho, na aký účel budete peniaze potrebovať. Nepreceňte ani svoje finančné možnosti, aby ste úver boli schopní splácať.