Viete, čo je EMAS?

Hovorí vám niečo tá skratka? Nie? Je to skratka pre Eco-Management and Audit Scheme, u nás sa označuje ako schéma pre environmentálne manažérstvo a audit. Ak ste o tom doteraz nepočuli, nie je to žiadna novinka. Európska komisia túto schému vytvorila už v roku 1993.

Načo slúži?

Je to nástroj pre spoločnosti a rôzne iné organizácie, ktoré majú záujem hodnotiť svoje environmentálne správanie, podávať o ňom správy a čo je najdôležitejšie, zlepšovať ho. Čo sa týka životného prostredia, jedným z cieľov EÚ je podnietiť organizácie, aby systémy environmentálneho manažérstva ako EMAS využívali a znižovali tak svoj vplyv na životné prostredie.

Často sa stáva, že záujem o znižovanie vplyvu na životné prostredie by aj bol, ale organizácie nemajú systém, ktorý by im v tom pomáhal. A práve takéto systémy environmentálneho manažérstva môžu byť tým pravým nástrojom, pomocou ktorého môžu organizácie zlepšiť svoje environmentálne správanie. A zároveň im to môže pomôcť aj k úspornejšiemu využívaniu energií, či iných zdrojov.

Čo je potrebné?

Aby sa organizácia mohla registrovať do systému EMAS, musí samozrejme spĺňať niekoľko požiadaviek týkajúcich sa medzinárodných noriem, ale napríklad aj zapojenia zamestnancov, zaistenia súladu s právnymi predpismi, či vydania environmentálneho prehlásenia. Súčasťou EMASu je aj ISO certifikát 14001.

Dalo by sa tak zjednodušene povedať, že EMAS vyžaduje okrem spĺňania normy ISO 14001 aj ďalšie veci naviac. To znamená, že stojí nad touto normou. A preto sa aj v rámci EÚ považuje EMAS za prémiový nástroj pre riadenie environmentu.

Spomínané environmentálne prehlásenie je súbor informácií pre verejnosť a iné zainteresované strany. Týka sa štruktúry a aktivít organizácie, jej environmentálnej politiky a systému environmentálneho manažérstva, environmentálnych aspektov, vplyvov a programu, krátkodobých a dlhodobých cieľov v tejto oblasti, environmentálneho správania a dodržiavania príslušných právnych požiadaviek.

Zdroj obrázka:

Autor: Miha Creative / Shutterstock.com