5 tipov, ako vo firme udržať či zvýšiť produktivitu

Produktivita zamestnancov vo firmách je kľúčovou pre výkon firmy. Lenže udržať ju, či dokonca zdvihnúť, nie je už dávno otázkou biča visiaceho nad zamestnancom. Je na nás zamestnávateľoch pomôcť zamestnancom neprokrastinovať, ani netráviť čas neproduktívnymi činnosťami.

Dajte zamestnancom výkonnú techniku

K veľkej časti prác dnes potrebujeme počítače. Avšak práve ony bývajú často príčinou znižovania výkonnosti zamestnancov. Pomalé počítače s nedostatočným výkonom výrazne znižujú produktivitu. Tú negatívne ovplyvní aj monitor, ktorý je príliš malým a zamestnanec naň dobre nevidí, počítačová myš, ktorá nie je ergonomická, či klávesnica, ktorá zamestnancovi nevyhovuje. Viete teda, kde so zvyšovaním výkonnosti zamestnancov začať. A nezabudnite pridať aj vhodnú ergonomickú kancelársku stoličku či kreslo.

Nechajte zamestnancov prezentovať ich výkony

Na poradách nepreberajte len čo kto urobil, ale aj ako rýchlo to urobil a ako efektívne došiel k výsledku. Nikto sa nebude chcieť prezentovať ako ten „pomalý“ a „nevýkonný“, a tak sám zapracuje na svojom výkone a v zostávajúcom čase sa bude dobrovoľne uchádzať o nové úlohy.

Rozmaznávajte zamestnancov pitným režimom aj zdravými dobrotami

Kávičky, čajíčky aj ďalšie nápoje dávajte zamestnancom zadarmo. Zaveďte zdravé smoothie rána, alebo dokonca firemné raňajky, ktoré zamestnancov prilákajú včas do práce. A k tomu zdravé a súčasne trebárs sladké olovranty. Tie zamestnancov udržia v práci do podvečerných hodín. Funguje to lepšie než prísna kontrola dochádzky.

Nechajte zamestnancov cvičiť

Nie hromadne u stolov. Rozdajte im permanentky do fitness, na bazén a do iných športovísk a nechajte ich ísť si zacvičiť kľudne behom pracovnej doby. Nebojte sa, určite si to dobrovoľne nadpracujú. A ešte s chuťou a s odpočinutým mozgom.

Učte svojich zamestnancov dobrému time managementu

Usporiadajte pre nich kurzy plánovania času, boja proti prokrastinácii, aj ďalšie kurzy, ktoré môžu veľmi úzko súvisieť so zameraním ich práce. Nezabudnite dať zamestnancom kvalitné plánovacie pomôcky na organizáciu pracovného času, či už elektronické, alebo tlačené. Aj to je jedno z veľmi dôležitých opatrení, vďaka ktorému sa vám podarí zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov.