Aj ťažké časy prinášajú nové príležitosti. Skúste začať podnikať hneď teraz!


Založenie podniku v týchto nestabilných časoch sa môže niekomu zdať ako číra hlúposť. Opak však môže byť pravdou. Veľké podniky obmedzujú výrobu, šetria, kde sa dá, a to so sebou prináša aj znižovanie počtu zamestnancov. Na druhej strane, menšie firmy sú v tomto smere oveľa prispôsobivejšie a jednotlivci v podnikaní majú ešte väčšiu výhodu. Je to preto, lebo nemusia znášať toľko nákladov ako veľké firmy. Preto je úspech v oblasti podnikania reálny, len treba na začiatku podniknúť niekoľko dôležitých krokov. Jednou z nich je ochrana vlastnej značky. V nasledujúcich riadkoch vám povieme, ako to urobiť. Predstavíme vám aj spoločnosť Patentoid, ktorá má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Čo je ochranná známka?


Je to právny nástroj, ktorý sa klasifikuje ako duševné vlastníctvo spoločnosti a ktorý spoločnosti používajú na identifikáciu seba, svojich výrobkov a služieb. Uľahčuje zákazníkom orientáciu na trhu presýtenom rovnakými typmi výrobkov alebo služieb. Inštitúciou spravujúcou register ochranných známok pre Slovenskú republiku je Úrad priemyselného vlastníctva SR. Po absolvovaní schvaľovacieho procesu je ochranná známka zaregistrovaná. Náklady na ochrannú známku sú potom zanedbateľné v porovnaní s možnými stratami spojenými s uvádzaním falzifikátov na trh.

Ako sa vyhnúť zdĺhavému procesu?


Niektorých môže od dokončenia registrácie ochrannej známky odradiť pomerne zdĺhavý schvaľovací proces a množstvo požadovaných dokumentov. V takom prípade Patentoid pôsobí na našom trhu a rád sa postará o celý prípad a vybaví všetky formality za vás. Výhodou tejto asistovanej registrácie je právna konzultácia. Odborníci vám tiež poradia, aké sú možnosti rozšírenia rozsahu ochrannej známky. Ak vaša pôsobnosť presahuje hranice nášho štátu, musíte vyriešiť ochranu aj tam.

Nenechajte sa tým odradiť a odvážne si choďte za svojimi snami. Príslovie, že šťastie praje pripraveným, je v tomto ohľade určite pravdivé, preto nenechávajte nič na náhodu a urobte správne kroky hneď na začiatku, aby ste zabezpečili kvalitnú právnu ochranu svojej značky.