Ako na úpravu vody?

Dodávka vody na celom svete musí čeliť rôznym problémom, ako sú organické materiály, minerály, chemikálie a človekom spôsobené znečistenie. Toto znečistenie vody môže obsahovať smrtiace baktérie a vírusy, okrem iných pôvodcov chorôb. Našťastie ľudstvo dokázalo vyvinúť rôzne metódy úpravy vody, ktoré umožnia bezpečné pitie našej vody. Aj keď existujú niektoré metódy, ktoré nie sú účinné vo väčšom rozsahu, všetky z nich robia neupravenú vodu pitnou na ľudskú spotrebu.

Proces úpravy vody môže mať na rôznych miestach mierne rozdiely v závislosti od technológie zariadenia, ako aj od typu vody, ktorá sa musí upravovať. Základné princípy sú však rovnaké. Nasledujúca časť hovorí o štandardných procesoch úpravy vody.

Koagulácia

Koagulácia pridáva tekutý síran hlinitý do surovej alebo neupravenej vody. Výsledná zmes spôsobuje, že častice nečistôt vo vode sa zrážajú alebo zlepujú. Potom sa skupiny nečistôt spoja dohromady a vytvárajú väčšie častice nazývané vločky, ktoré sa dajú ľahko odstrániť filtráciou.

Sedimentácia

Keď voda a vločky prechádzajú procesom úpravy, prechádzajú do sedimentačných nádrží. Voda sa tu pohybuje pomaly a ťažké častice vločiek sa usadia na dne. Vločka, ktorá sa hromadí na dne, sa nazýva kal. To sa prevádza do sušiacich nádrží. Priama filtrácia nezahŕňa sedimentačný krok a vločka je práve odstránená filtráciou.

Filtrácia

Pri filtrácii voda prechádza filtrom. Takéto filtre pozostávajú zo štrku a piesku alebo niekedy z drveného antracitu. Filtrácia zhromažďuje nečistoty, ktoré plávajú na vode a zvyšuje účinnosť dezinfekcie. Filtre sa pravidelne čistia spätným preplachovaním.

Dezinfekcia

Predtým, ako sa voda dostane do našich domovov, je dezinfikovaná, aby sa zbavila baktérií, parazitov a vírusov spôsobujúcich choroby. Chlór sa tiež používa, pretože je veľmi efektívny.