Dnešná doba neobmedzených možností je výzvou na ďalšie vzdelávanie

V každej profesii sa musíte vedieť flexibilne prispôsobiť novým okolnostiam, zákonom, predpisom i technológiám. S postupom na kariérnom rebríčku je potrebné rozširovať a prehlbovať svoje znalosti zo školy aj praxe. Žijeme v dobe neobmedzených možností a nevyužiť aspoň niektoré je mrhanie časom.

Doba neobmedzených možností

Vďaka internetu sa dnes môžete učiť čokoľvek a kedykoľvek. Široká ponuka online kurzov a seminárov vás pripraví na zmenu povolania aj kariérny rast. Vzdelanie ovplyvní váš osobný aj pracovný život a podporí životnú pohodu. Stačí si vybrať oblasť štúdia, efektívny strategický cieľ a začať študovať.

Štúdium ako cesta k motivácii

Vďaka štúdiu a práci na sebe sa budete cítiť lepšie a začnete nachádzať nové riešenia. Predstava, že po štúdiu nájdete lepšiu prácu s vyšším finančným ohodnotením je motiváciou aj cestou k spokojnosti.

Vzdelávanie ako zdroj inšpirácie

Novo nadobudnuté vedomosti vás budú inšpirovať k zvýšeniu produktivity, dosahovaniu nových cieľov, k originálnym podnikateľským zámerom, nečakaným zmenám a mnohým novým riešeniam.

Rozširovanie vedomostí ako cesta k posilneniu sebavedomia

Čím viac máte znalostí a čím toho viac viete, tým sebavedomejšie sa budete cítiť. Postupne si zvyšujte svoje sebavedomie a stanovujte si čiastkové reálne ciele, ktoré vedú k splniteľným veľkým víziám.

Získanie všeobecného prehľadu

Pri akomkoľvek štúdiu sa dozviete veľa zaujímavých informácií zo svojho odboru aj mimo neho. Rozšírené obzory využijete v práci, pri konverzácii s rodinou i priateľmi a nestagnujete pri obvyklých témach.

Rozšírenie okruhu kontaktov aj priateľov

Vzdelávanie rozširuje okruh známych o kolegov z kurzov a seminárov. Vzájomná podpora, odovzdávanie skúseností a spätná väzba vám prinesie kontakty pre budúcu kariéru aj pre celoživotné priateľstvo.

Prevencia syndrómu vyhorenia

Dlhodobý stres, pocit nespokojnosti a nenaplnenia často vedie k syndrómu vyhorenia. Vzdelávaním získate odstup, nadhľad aj pocit užitočnosti, uvidíte nové možnosti a práca vás zase začne tešiť.

Precvičovanie mozgu ako prevencia príznakov starnutia

Pokiaľ nenecháte mozog zaháľať, odvďačí sa vám v starobe lepšou pamäťou. Precvičovaniu mozgu pomáha predchádzať stareckej demencii, Alzheimerovej chorobe a ďalším prejavom i dôsledkom starnutia.

Lepšie uplatnenie na trhu práce a vyššia životná úroveň

Online štúdium na Cardiff Academy uvedené v životopise zvýši šancu na získanie vysnívaného miesta. Časová aj finančná investícia do vzdelania prináša množstvo výhod v dlhodobom aj krátkodobom horizonte. Udržíte si bystrú myseľ, zdravé sebavedomie, sviežu psychiku a motiváciu k posunu vpred. ProgramBBA Strategický management vás zasvätí do tajov strategickej analýzy a pomôže vám k stanoveniu vhodných a hlavne účinných strategických cieľov. Preto neváhajte a začnite študovať.

Zdroj obrázku: Pro.Sto / Shutterstock.com