Finančnú rezervu si dokážete vytvoriť aj formou investičného životného poistenia

nvestičné životné poistenie je kontroverznou a často diskutovanou záležitosťou. Niektorí ho uznávajú a nedajú naň dopustiť, pretože im pomohlo v ťažkom období, no iní sú zásadne proti nemu a považujú ho za zbytočnosť. Aká je realita? Ku ktorému názoru je lepšie sa prikloniť? Aký je rozdiel medzi investičným a kapitálovým životným poistením? Čo všetko by ste mali o investičnom poistení vedieť, predtým ako sa preň rozhodnete?

Pravda je taká, že finančná gramotnosť mnohých z nás je tak slabá, kedy nevieme načo slúži také životné poistenie. Ľudia ktorí hľadajú spôsob, ako si ušetriť peniaze na budúcnosť, alebo chcú zabezpečiť finančnú rezervu pre svojich blízkych, by mali viac dôverovať investičnému poisteniu. Môže ich totiž ochrániť v prípade straty zamestnania, pri rôznych druhoch ochorení alebo ak sa v ich živote vyskytnú akékoľvek nepredvídateľné situácie.

Aké sú výhody investičného životného poistenia?

Investičné životné poistenie je modernou formou poistenia, v ktorej sa kombinuje tradičné poistenie proti nečakaným životným udalostiam a investícia do podielových fondov. Pri investičnom životnom poistení sa vy sami rozhodujete, do akého fondu investujete a na ako dlho. Je na vás, či pôjdete do rizika s vidinou veľkých výnosov alebo budete radšej investovať bezpečnejšie a postačia vám aj nižšie výnosy.

Peniaze si môžete vybrať

S výberom peňazí nemusíte pri investičnom životnom poistení čakať až do konca poistného obdobia. Môžete si ich vyberať aj priebežne, čo sa pri kapitálovom poistení nedá. Ak túžite po pravidelnom príjme, zvoliť si môžete aj pravidelné vyplácanie výnosov.

Navýšenie investícií nie je problém

Ak máte momentálne k dispozícii viac peňazí, ktoré chcete investovať, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť prispieť do investičného životného poistenia viac. Pri kapitálovom životnom poistení nie je priebežné navyšovanie investícií vôbec možné.

Investičná stratégia sa dá meniť

Podielové fondy a s nimi súvisiace riziká si pri investičnom životnom poistení zvolíte vy sami. Ak potrebujete odborné poradenstvo, zamestnanci poisťovne vás veľmi radi usmernia a vysvetlia vám následky vášho rozhodnutia.

Je len na vás, či sa budete chcieť držať jednej investičnej stratégie po celý čas plynutia poistenia alebo sa rozhodnete inak. V prípade potreby si peniaze môžete presúvať z rizikových fondov do menej rizikových, podľa toho, ako uznáte za vhodné. Samozrejme, vždy máte sami prehľad o tom, za čo platíte.

Výhody investičného životného poistenia

 • získate poistenie a zároveň sa vaše financie zhodnocujú
 • kedykoľvek možná zmena investičnej stratégie
 • možnosť realizovať mimoriadne vklady
 • možnosť zvýšiť alebo znížiť svoje investície
 • možné predĺženie poistnej lehoty
 • flexibilný prístup k finančným prostriedkom

Čo všetko zahŕňa investičné životné poistenie?

 • poistenie zlomenín – vyplatená vám bude dohodnutá suma podľa vážnosti zranenia
 • poistenie trvalých následkov úrazu – získate percentuálny násobok z poistnej sumy podľa rozsahu postihnutia
 • poistenie hospitalizácie dôsledkom úrazu – vyplatené vám budú denné dávky pri hospitalizácii dlhšej ako 24 hodín
 • poistenie rekonvalescencie po úraze – zahŕňa finančnú náhradu za čas, ktorý potrebujete na vyliečenie následkom úrazu
 • poistenie pre prípad úmrtia – oprávnené osoby získajú vami stanovenú poistnú sumu
 • poistenie v prípade kritických chorôb – výborný spôsob, ako získať finančnú rezervu pre prípadnú liečbu alebo rehabilitáciu

Za kritické choroby sú považované:

Kapitálové životné poistenie

Ide o formu investičného životného poistenia, ktorá je spojená so zhodnocovaním finančných prostriedkov. Poisťovňa vám garantuje minimálne výnosy vložených prostriedkov, tzv. technickú úrokovú mieru, a obvykle vám vyplatí aj podiel z výnosov, ktoré získa investovaním z kapitálu vybratom na poistnom. Vy sami nemôžete investovanie svojich prostriedkov ovplyvňovať, miera a rizikovosť financií je výhradne záležitosťou poisťovne.

Poisťovňa sa pri kapitálovom životnom poistení zaväzuje vyplatiť vám za určité obdobie istú poistnú čiastku. Je teda v rukách poisťovne, aby investovala takým spôsobom, vďaka ktorému bude mať požadovanú finančnú čiastku na konci poistného obdobia k dispozícii. Kapitálové životné poistenie sa postará o to, aby boli vaše financie investované bezpečne a s požadovaným výnosom. Rátať však musíte s menšími výnosmi a nízkorizikovými dlhopismi.

Aké sú výhody kapitálového životného poistenia?

 • garancia poistnej čiastky pre prípad smrti alebo dožitia
 • garancia minimálneho zhodnotenia finančných prostriedkov
 • možnosť rozšírenia kapitálového poistenia uzatvorením doplnkových pripoistení

Aké sú nevýhody kapitálového životného poistenia?

 • nie je možné ovplyvňovať tvorbu kapitálovej hodnoty poistenia
 • nie je možné meniť nastavenie poistenia
 • predčasný výber financií (nasporenej čiastky) nie je výhodný
 • chýba flexibilita pri výbere investičnej stratégie

Druhy podielových fondov a investičných stratégií

 • peňažný,
 • dlhopisový,
 • akciový,
 • realitný,
 • komoditný.

Najmenej rizikovým fondom je peňažný fond, ktorý vám prinesie aj najmenšie výnosy. Najrizikovejším fondom je akciový fond. Ak investujete do tohto fondu, môže sa ľahko stať, že prídete k pekným výnosom alebo na druhej strane môžete svoje peniaze aj ľahko stratiť.

V priebehu rokov sa môžu vaše preferencie zmeniť a podľa toho môžete zmeniť aj fond, ktorý je pre vás výhodnejší.