Nikdy nebráňte škole, aby stála v ceste Vášmu vzdelaniu!

Presné znenie výroku ,,Nikdy som nedopustil, aby stála škola v ceste môjmu vzdelaniu“ vyšla z úst známeho spisovateľa Marka Twaina. Možno sa Vám na prvý pohľad zdá, že výrok je nezmyselný a jeho podstata vlastne odporuje sebe samej. Avšak pri hlbšom zamyslení zistíme, že niečo na tom predsa len bude. Pravdivosť potvrdzuje aj to, že mnohí z najbohatších ľudí na Zemi vysokú školu nikdy ani len nedokončili, a predsa sa stali tými najúspešnejšími vo svojich odboroch. Pravdivosť výroku sa pokúsime vysvetliť tak, aby ste ju čo najlepšie pochopili a podľa toho sa aj v živote riadili.

Samozrejme, vonkoncom v tomto výroku nejde o to, aby teraz všetci ambiciózni ľudia opustili vysoké školy a začali sa okamžite vrhať do prevádzkovania svojho vlastného biznisu. Jedná sa však o to, aký by mali mladí ľudia zaujať postoj ku svojmu štúdiu. Je nesporné, že pre vykonávanie zložitejších povolaní a pôsobení vo vedúcich pozíciách je vzdelanie nevyhnutné. Pokiaľ však chcete mať skutočne dobrú a dobre platenú prácu, tak samotný diplom o vzdelaní nič neznamená. Predstavte si dom. Je fajn, pokiaľ postavíte základy a hrubú stavbu, avšak bude sa dať v takej budove aj bývať? Bez potrebných úprav, dokončenia všetkého potrebného pre kvalitný život, bývanie nebude možné. To isté platí aj pri vzdelávaní. Diplom je v dnešnej dobe ten základ a Vaše mimoškolské aktivity sú tie nevyhnutné doplnky, bez ktorých sa kvalitný celok jednoducho nezrodí.

Skúsme si to len porovnať – učenie a prístup k škole na rôznych stupňoch vzdelania. Na základnej škole sa učíme preto, aby sme sa dostali na vybranú strednú školu. Na strednej škole sa zase učíme pre to, aby sme splnili podmienky prijatia na vysnívanú vysokú školu. Na vysokej škole zrazu zistíme, že po vysokej škole už žiadny vyšší stupeň vzdelania, s výnimkou doktorandského, neexistuje. Prvý ročník je podľa mňa pre študentov bodom zlomu, keď si musia uvedomiť, že nastúpili na ďalší level životnej dráhy, ktorej ďalším bodom už nebude ďalšie vzdelanie, ale to, kvôli čomu trávili mladosť v školských laviciach – nástup do práce.

Prístupy ku štúdiu môžu byť u študentov rôzne. Ako v živote všeobecne, ani tu nie sú dobré extrémy. Nie je dobré učenie preháňať a sústrediť sa na získanie červeného diplomu, ale rovnako nie je dobré ani, to keď študenti školu zanedbávajú a potom veselo prenášajú z ročníka do ročníka desiatky kreditov. Ideálny je zlatý stred, ako ho naznačil aj Mark Twain. Nedovoliť škole to, že pri učení stratíme zmysel pre realitu a nebudeme sa nijako osobne rozvíjať. Popri vysokej škole je tu totiž priestor na brigády, zapájanie sa do aktivít študentských organizácii, možnosť stáží v zahraničí a pod. Preto ani Vy, pokiaľ študujete, neváhajte a nedovoľte škole, aby zabránila Vášmu skutočnému vzdelaniu, ktoré sa nachádza práve v oblasti praxe!