Pitná voda a zdravie

Kontaminovaná voda a zlá hygiena sú spojené s prenosom chorôb, ako je cholera, hnačka, úplavica, hepatitída A, týfus a detská obrna. Neprimerané alebo nevhodne spravované vodné a sanitárne služby vystavujú jednotlivcov zdravotným rizikám, ktorým sa dá predísť. Úprava vody nie je v niektorých krajinách vôbec samozrejmosťou. Platí to najmä v zdravotníckych zariadeniach, kde sú pacienti aj personál vystavení ďalšiemu riziku infekcie a choroby, keď chýba voda, hygiena a hygienické služby. Celosvetovo sa u 15% pacientov vyvinie infekcia počas pobytu v nemocnici, pričom tento podiel je oveľa vyšší v krajinách s nízkymi príjmami.

Nedostatočné hospodárenie s mestskými, priemyselnými a poľnohospodárskymi odpadovými vodami znamená, že pitná voda stoviek miliónov ľudí je nebezpečne kontaminovaná alebo chemicky znečistená.

Odhaduje sa, že každý rok zomrie na hnačku asi 829 000 ľudí v dôsledku nebezpečnej pitnej vody a hygieny rúk. Hnačke sa však dá do značnej miery predchádzať a úmrtiam 297 000 detí vo veku do 5 rokov by sa dalo každý rok predísť, ak by sa tieto rizikové faktory riešili. Ak voda nie je ľahko dostupná, ľudia sa môžu rozhodnúť, že umývanie rúk nie je prioritou, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť hnačky a iných chorôb.

Hnačka je najbežnejšia známa choroba spojená s kontaminovanou potravou a vodou, existujú však aj ďalšie riziká. V roku 2017 vyše 220 miliónov ľudí vyžadovalo preventívnu liečbu schistosomiázy – akútneho a chronického ochorenia zapríčineného parazitickými červami, ktoré sa dostali do kontaktu s kontaminovanou vodou.

V mnohých častiach sveta hmyz, ktorý žije alebo sa rozmnožuje vo vode prenáša choroby, ako je horúčka dengue. Niektoré z týchto hmyzov, sa množia skôr v čistej, ako v špinavej vode a nádoby na pitnú vodu pre domácnosť môžu slúžiť ako hniezdiská. Jednoduchý zásah zakrytia zásobníkov vody môže znížiť rozmnožovanie vektorov a tiež znížiť fekálnu kontamináciu vody.