Preneste svoje starosti na plecia iných

Ekonomickú kostru spoločnosti tvorí nie len tovar a materiálne produkty, ale aj kvalitné služby. Tie nás od povinností odbremeňujú nie len v bežnom, ale aj pracovnom živote. Outsourcing je trendom, ku ktorému sa prikláňajú viaceré firmy.

Pri outsourcingu ide v zásade o prenesenie aktivít nesúvisiacich s hlavnou činnosťou firmy na externý subjekt, pre ktorý naopak ale preberaná aktivita je hlavnou činnosťou. Takýmto spôsobom sa firma, outsourcujúca istú službu, môže účinne zbaviť prílišnej administratívnej záťaže, respektíve túto záťaž za ňu ponesie externá firma. Bežnou praxou outsourcingu je napríklad vedenie a správa účtovníctva, na trhu sa ale stretnete aj s tzv. operatívnym lízingom.

Leasing

Leasing

Čo je operatívny lízing?

Pojem operatívny lízing v sebe najčastejšie zahŕňa dlhodobý a bezrizikový prenájom vozidla. Za pravidelný mesačný poplatok je možné prenajať si na určitý čas od lízingovej spoločnosti automobil alebo vozový park s tým, že spoločnosť zabezpečí jeho prevádzku, servis, priebežnú obnovu a v pravidelných intervaloch vypracuje tiež report o stave a prevádzkových nákladoch na jednotlivé vozidlá. Lízingová mesačná splátka je nákladovou položkou a ako taká je teda daňovo odpočítateľná.

Kde ho hľadať?

Výber jednotlivých služieb je na nájomcovi, no splátky full-service operatívneho lízingu spoločnosti Heartz Lease v sebe zahŕňajú prevádzku elektronickej knihy jázd, cestnú daň, poplatky za rádio a jazdu po diaľnici, havarijné poistenie, servisné náklady a non-stop asistenčnú službu s náhradným vozidlom na päť dní zdarma. Okrem toho má nájomca zaručenú fixáciu splátky po celý čas lízingu.

Výhody operatívneho lízingu firmy Heartz Lease využívajú nadnárodné aj regionálne spoločnosti. V prípade záujmu a vytipovania svojich požiadaviek môžete požiadať o bezplatné zostavenie nezáväznej ponuky, prípadne predložiť už existujúcu ponuku, na ktorú vám firma odpovie protiponukou. Vy si potom len vyberiete tú, čo pasuje práve vám.