Sféra vplyvu Vám prinesie želané úspechy

Na úvod článku sa skúste zamyslieť – na čo všetko využívate energiu vo Vašom živote? Okolo nás je totiž toľko rôznych podnetov a faktorov ovplyvňujúcich náš život, že skutočne niekedy nie je úplne jednoduché vylúčiť tie bezvýznamné a určiť tie prioritné, ktoré by mali určitým spôsobom naše činnosti determinovať. V princípe môžeme naše životné sféry rozdeliť na dve kategórie – sféru záujmu a sféru vplyvu. Medzi týmito dvomi sférami je obrovský rozdiel a podľa prevahy jednej či druhej môžeme predpokladať náš úspešný a harmonický život. Poďme si teda stručne niečo povedať o oboch týchto sférach a zároveň odporučiť, na akú sféru sa zamerať a aké spôsoby pri tom použiť. Sféra záujmu predstavuje všetko, čo sa okolo nás deje – otázky ohľadom politiky, náboženstva, športu, či celosvetového vývoja spoločnosti. Tieto veci sú charakteristické jedným pravidlom – buď ich nemôžeme ovplyvniť vôbec, alebo len veľmi minimálne (ako napríklad svojim hlasom pri parlamentných voľbách). Mnohí ľudia sú však do tejto sféry vtiahnutí a prehnane sa na ňu sústreďujú, pričom si nevšímajú vlastný život. Na druhej strane je tu sféra záujmu – čiže veci nami ovplyvniteľné a zmeniteľné. Do tejto kategórie môžeme zaradiť veci ohľadom štúdia, práce, či vzťahov. V rámci týchto vecí sa môžeme realizovať a záleží len na našej šikovnosti, akí v nich budeme úspešní. Prostredníctvom našej aktivity môžeme tento kruh záujmu rozširovať a mať priamy dosah na ďalšie užitočné veci či aktivity. Práve väčšia koncentrácia na túto sféru záujmu nám môže priniesť do života väčší pokoj, harmóniu a predovšetkým pokoj v mysli. Je totiž určite lepšie prebrať iniciatívu do vlastných rúk a miesto večného nadávania a sťažovania sa konečne niečo zmeniť! Len tadeto vedie cesta k úspechu, chronickí sťažovatelia totiž nikdy neuspeli, kým tí optimisti a nevzdávajúci sa ľudia patria k tým úspešným!