Spojené štáty európske – ideál alebo katastrofa?

Možno sa vám na prvý pohľad zdá, že článok s takouto tematikou nemá na tomto blogu čo robiť. Rýchlo vás však opravím, nakoľko táto tematika nie je len o samotnej politike a vyššie spomenutej myšlienke Spojených štátov európskych,  ale aj o ekonomike, peniazoch a úspechu, čiže o preferovaných témach na našej stránke. V prvom rade by sme chceli v stručnosti predostrieť problematiku, ktorej sa tento článok týka. Ešte počas júna navrhlo 10 európskych krajín snahu o ešte hlbšiu integráciu európskych krajín a následné vytvorenie veľkého štátu, ktorý by sa v určitých oblastiach inšpiroval príkladom USA, čiže by sa z hľadiska vertikálnej deľby jednalo o federáciu. Niet sa čo čudovať, že táto iniciatíva vyšla z úst nemeckého ministra zahraničia Guida Westerwelleho. Nie je to prekvapujúce vzhľadom na to, že Nemci majú v súčasnej EÚ hlavné slovo a kancelárka Angela Merkelová sa snaží takmer sama riešiť všetky významné problémy. Neuvedomuje si však, že jej myšlienky síce môžu byť pekné, poučné, ale prakticky sa niekedy ťažko realizujú, z čoho vyplýva čoraz silnejšia antipatia voči tejto političke vo viacerých krajinách EÚ. Čo však viedlo týchto 10 krajín, pričom Slovensko medzi ne zatiaľ nepatrí, ku tejto myšlienke?

Na prvý pohľad by sa mohlo javiť, že ide o šľachetný úmysel a snahu o pomoc zadĺženým krajinám počas súčasnej hospodárskej krízy. Nie som žiaden analytik, avšak tento vývoj som už predpovedal dlhšie. Je tu kríza, ktorá vznikla predovšetkým z toho, že sme v Európe riešili dlh dlhom. Toto chybné riešenie stále pokračuje (Grécko, …) a čoraz viac krajín žiada o finančnú pomoc. Zrazu prídu naši lídri s myšlienkou, ktorá sa v súčasnom zúfalstve javí ako geniálna – vytvorenie spoločného štátu, kde bude pre všetkých väčšia miera demokracie, spoločný rozpočet, harmonizácia daní a pod. Ako som už naznačil v nadpise, nemôžeme si byť istý, či bude tento ideál správny alebo nie. To už je len na vašom posúdení. Osobne som vždy podporoval myšlienku EÚ, nakoľko mi prišlo správne, aby sa krajiny z rovnakého kontinentu určitým spôsobom politicky a kultúrne zbližovali. Členstvo v EÚ prinieslo pre Slovensko a našich občanov viaceré pozitíva, ako je voľný pohyb pracovných síl, možnosti ľahšieho cestovania, zavedenie jednotnej meny a pod. Je však veľký rozdiel medzi členstvom v medzinárodnej organizácii ako EÚ a členstvom vo federácii! V tomto zoskupení totiž síce máme vlastné hlavné mesto, štátne orgány a podobne, avšak v prípade rozhodnutia hlavného zákonodárneho orgánu v rámci federácie je toto rozhodnutie záväzné pre všetky členské štáty. To sa mi javí ako jeden z problémov, pričom ďalším je kultúrna rozdielnosť týchto krajín. USA funguje ako federácia,  avšak musíme si uvedomiť, že jednotlivé štáty sú prakticky bez histórie. Veď prvý dokument o tejto federácii je Deklarácia nezávislosti z roku 1776 od T.Jeffersona, pričom pri všetkej úcte k Američanom, kultúra tam prakticky neexistuje. Poznáte ten vtip o tom, aký je rozdiel medzi jogurtom a Amerikou? Pointa je v tom, že jogurt si aspoň vytvára svoju kultúru…Európa má bohatú históriu, jednotlivé štáty boli počas stáročí zapojené do vzájomných vojenských konfliktov a medzi viacerými prevláda historické napätie a predovšetkým kultúrna diverzita. Je správne tolerovať iné kultúry, nikdy by sme sa však našej vlastnej kultúry vzdať nemali. Konečné posúdenie rečníckej otázky je už len na vás, vaše názory radi uvidíme v diskusii k tomuto blogu.

 

Zdroj obrázku: sxc.hu