Sú online pôžičky bezpečné?

Online pôžičky patria k najpopulárnejším spôsobom, ako sa dostať k peniazom. Sú rýchle, prehľadné, pohodlné. Sú aj bezpečné? Odpoveď na túto otázku je pre mnohých potenciálnych zákazníkov kľúčová. Krátka odpoveď na otázku, či sú online pôžičky bezpečné, je áno. Pri dlhšej odpovedi je treba poznamenať, že sú bezpečné, pokiaľ dodržíte niekoľko jednoduchých pravidiel. Akých?

Žiadajte iba serióznu spoločnosť

Možno si myslíte, že sa to síce ľahko povie, ale ako rozpoznať serióznu spoločnosť od tej pochybnej? Nie je to až také náročné. Prvým krokom by mala byť kontrola webovej stránky Národnej banky Slovenska. Nachádza sa na nej totiž zoznam nebankových veriteľov, ktorí majú oprávnenie poskytovať spotrebiteľské úvery. To by malo byť pri vašom výbere základnou podmienkou. Nebankové subjekty bez licencie NBS nie sú pod jej kontrolou, čo je samo o sebe znakom ich neserióznosti.

Skontrolujte si web zo všetkých strán

Predstavte si, že si idete požičať peniaze osobne. Vyhľadáte si adresu a dorazíte na miesto. Ak uvidíte polorozpadnutú, očividne zanedbávanú budovu bez zámku na dverách, otočíte sa na päte a pôjdete inam. Tak by to malo byť aj v prípade, že hľadáte online pôžičku. Zle urobenú a nezabezpečenú  stránku bez potrebných informácii by ste mali radšej okamžite opustiť. Čo by na webovej stránke rozhodne malo byť?

  • V prípade, že je spoločnosť držiteľom vyššie spomínanej licencie NBS, bude pravdepodobne aj na jej webovej stránke.
  • Rámcová zmluva, podmienky poskytnutia online pôžičky a iné údaje o pôžičke alebo úvere.
  • Kontaktné informácie.
  • Postup pri prípadnej reklamácii.

Okrem týchto informácii sú dôležité technické parametre stránky. Dôležité je zabezpečenie protokolom HTTPS a ideálne TLS šifrovaním. Zabezpečenie spoznáte podľa symbolu uzavretého zámku zobrazeného pred URL adresou. Slúži na zabezpečenie toho, že osobné údaje, ktoré zadáte, sa nedostanú do rúk nikomu inému, len poskytovateľovi pôžičky. Ten s nimi, samozrejme, musí narábať v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Strávte minútku skontrolovaním si referencií

Okrem toho si neváhajte skontrolovať aj referencie poskytovateľa online pôžičky. Výhodou internetu je, že zákazníci radi prejavia svoju spokojnosť, prípadne nespokojnosť. Skúste si vyhľadať nejaké informácie a poskytovateľovi online pôžičky ešte predtým, ako ho kontaktujete. To výrazne zvýši pravdepodobnosť, že nájdete presne to, čo hľadáte.

Pôžičkomat.sk si na bezpečnosti služieb, ktoré poskytuje, zakladá. Je držiteľom licencie NBS, na svojich stránkach poskytuje všetky informácie, ktoré by mali byť dostupné a zabezpečenie stránky je na maximálnej úrovni. Online pôžička pri poskytovateľoch, ako je Pôžičkomat.sk, je transparentná služba, ktorú sa netreba báť využiť, pretože pravidlá sú známe vopred a záleží len na vás, či ich budete dodržiavať.