Strach je prvotnou príčinou neúspechu

Ľudia pôsobiaci v biznise a obchode sa delia podľa jednoduchého kritériá úspechu na úspešných na neúspešných. Tí úspešní sa väčšinou radujú z toho, čo majú, kým tí neúspešní môžu zvoliť viacero možností ďalšieho konania. Buď sa z neúspechu položia a budú si ho vyčítať celý ďalší život, alebo sa poučia a pokúsia sa nezdar odčiniť a napraviť. Čo je však prvotnou príčinou neúspechu? Schválne uvádzame pojem prvotná, nakoľko iné príčiny sú individuálne a nevieme ich generalizovať na všeobecnú reprezentatívnu vzorku.

Prvotnou príčinou neúspechu je však práve strach. Strach z neuznania, z prehry, či z neúspechu. Ako povedal známy spisovateľ Robert Kiyosaki, tak skutočne neúspešní ľudia nie sú tí, ktorí sa o niečo pokúsili a neuspeli, ale ľudia majúci taký strach, že sa o nič nepokúsili a tak svoj boj prehrali. Vždy je totiž lepšie pri strachu voliť metódu útoku a nie úniku, čiže sa musíme snažiť nášmu problému vzdorovať, a nie od neho utekať. Zrazu možno zistíme, že dané veci pri odbúraní strachu dokážeme vykonať a zrealizovať.

Pokiaľ má niekto napríklad obavu z vystupovania pred početnejším publikom, tak vhodným riešením nie je sa úplne vyhýbať týmto vystúpeniam. Lepšou alternatívou je tomuto strachu čeliť, nebáť sa na verejnosti hovoriť a vystupovať, pričom aj po možných prvotných neúspechoch zaručene príde zlepšenie. V našich srdciach a mysliach sa niekedy skrývajú také rezervy, o ktorých možno netuší ani človek, ktorý nimi disponuje. Potenciál je nám daný prírodou, avšak objaviť a rozvinúť ho musíme už my sami. Bez našej aktivity sa totiž všetok potenciál stratí a my sa tak zaradíme medzi neúspešných ľudí. Náš blog však už svojim názvom hovorí najmä o úspechu a preto veríme, že aj Vy sa z týchto riadkov poučíte a zaradíte sa medzi tých najúspešnejších ľudí!