Technika sa vyvíja veľmi rýchlo a my sa ju snažíme dobehnúť

Ak nie ste práve IT odborník, nie je to vôbec jednoduché. Náš každodenný život sa teda značne zmenil. Komunikujeme prostredníctvom internetu a vďaka sociálnym sieťam sme v spojení s ľuďmi z celého sveta. Počítače našli svoje nenahraditeľné uplatnenie aj v pracovnej oblasti, a tak nám značne uľahčili povinnosti. Avšak len málo ľudí z laickej verejnosti vie, ako tento „zázrak“ vlastne funguje. Vedia síce vyhľadať potrebné informácie, či poslať e-mail, ale to, že bez výkonných serverov by web stránky vlastne ani nemali byť kde umiestnené, a teda by verejnosti neboli prístupné, ich veľmi nezaujíma.

Internet sa vyvinul vďaka počítačom. Tieto nám síce v značnej miere uľahčujú každý deň, občas nám však vedia aj pekne skomplikovať život. Na ich pomoc sme si totiž až príliš zvykli. Zbaviť sa takejto „závislosti“ nie je reálne. Nemali by sme však zabúdať občas ich vypnúť. V práci je však toto nemožné.

Iste ste si všimli, že aj keď väčšinu povinností riešime virtuálnou cestou, nie všetko sa nachádza na sieti. Občas potrebujeme siahnuť po starších informáciách, ktoré sa do elektronickej podoby dostávajú len pomaly. Ak však potrebujete takéto informácie, nezostáva nič iné ako vyhľadať skutočnú knižnicu. Vďaka skenerom sa však aj táto hromada informácií postupne dostáva na internet.

Človek však zväčša pracuje v tímoch, alebo musí pred určitou skupinou obhájiť svoje vedomosti a rozhodnutia. Preto občas potrebujeme prezentovať svoju prácu prostredníctvom spoľahlivých projektorov.