Váš správny životný postoj je nevyhnutným predpokladom úspechu

Naše životné kroky najviac ovplyvňuje to, aký máme vlastne k životu postoj. Niektorí ľudia totiž život berú tak, že si ho chcú hlavne užiť, pričom však nehľadia na potrebu vzdelania a následnej dobre platenej práce. Na druhej strane sú tu zase ľudia, ktorí sa učia a pracujú až príliš intenzívne, pričom následne si kvôli tomuto zaťaženiu nevychutnávajú každodenné životné radosti. Ideálnym spôsobom je nájdenie konsenzu niekde medzi týmito dvomi extrémami. Základom pre nájdenie životnej rovnováhy je správne definovanie si Vášho životného postoja. S tým úzko súvisí i rebríček Vašich priorít, pričom je veľmi dôležité si určiť, čo je pre nás v prvom rade dôležité a čo už tak veľmi nie. Skúsme si tento príklad definovať na študentoch vysokých škôl. Týmto sa nechceme nikoho dotknúť, ale často sa stáva, že študenti berú vysokú školu len ako čas, keď sú bez kontroly rodičov a preto pri pobyte na internáte v inom meste sa okrem škole venujú predovšetkým rôznym diskotékam, oslavám a podobne. Ich životný postoj a priority sú teda stanovené jednoducho – cvičenia v škole a akcie počas večerov. Vysokoškolské štúdium, ktoré je základom pre Vaše budúce povolanie, sa však dá  využiť aj lepšie. Ide len o Vaše priority a o to, či si počas štúdia nájdete okrem školy i čas na nejakú brigádu, alebo sa budete osobne rozvíjať v študentských organizáciách. Dôležité je však zadelenie si priorít a to platí nielen pri štúdiu, ale i v pracovnom živote. Pokiaľ totiž idete ráno do práce s nadávkami a pocitom, aký to zase bude nepríjemný deň, tak verte, že počas tohto dňa nebudete tak úspešní ako vtedy, keď do práce pôjdete s dobrou náladou a úsmevom. Váš postoj je totiž v tomto prípade kladný a od toho sa bude odvíjať i úspešnosť plnenia Vašich pracovných úloh. V prípade zmeny postoja totiž zistíme i to, že dovtedy ťažké, až neriešiteľné úlohy sa zrazu budú zdať zvládnuteľné a ľahko dosiahnuteľné.