Vodná kríza v Afrike

Aj keď celý svet v súčasnosti trpí vodnou krízou, najviac postihnutým kontinentom je stále Afrika, kde sa tento problém doslova zväčšil na monštrum, takže jeho obyvatelia čelia najhorším výzvam vôbec. Rozbor vody dokazuje, že viac ako 358 miliónov ľudí na tomto kontinente nemá základnú bezpečnú vodu.

Prvým a najdôležitejším dôvodom vzniku takejto drastickej vodnej krízy v Afrike, je jej rýchly nárast počtu obyvateľov. Druhým faktorom, ktorý ďalej zvyšuje obavy, je neplánovaná industrializácia v priebehu desaťročí. Počet jej obyvateľov sa za posledných 27 rokov už zdvojnásobil.

Najvhodnejším riešením takejto vážnej situácie je spoliehať sa na čistenie priemyselných odpadových vôd. Naliehavý plán pre environmentálnu bezpečnosť a základné riadenie vodných zdrojov sa preto dnes stal závažným.

Ako zaobchádzať so znečistenou vodou

Okrem odstraňovania všetkých druhov existujúcich kontaminantov sa stalo nevyhnutnosťou zabrániť znečisťovaniu vodných útvarov. Prostredníctvom včasných krokov na začatie čistenia vodných útvarov tak, aby boli vhodné na požadované využitie pitnej vody, môže tento región ponúknuť bezpečnú vodu svojej obrovskej populácii s plánovanou prípravou.

Tu je niekoľko osvedčených spôsobov úpravy znečistenej alebo kontaminovanej vody.

Priemyselné čistenie

Pred úpravou vody na opätovné použitie je potrebné ju v úpravniach vody správne ošetriť. Technicky vyspelé zariadenie na úpravu vody pre priemyselnú úpravu môžu používať vodu na mnohé účely. Po úprave je voda pripravená na rôzne typy použitia.

Denitrifikácia

Proces nazývaný denitrifikácia sa používa hlavne na odstránenie dusíkových prvkov z odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd. Okrem zabránenia vylúhovaniu dusičnanov v pôde rovnako zabraňuje ľahkej kontaminácii podzemnej vody. Táto pridaná hodnota sa ukazuje byť užitočnou na mnohé účely.

Čistenie odpadovej vody ozónom

Vzhľadom na jednu z najpopulárnejších metód čistenia kontaminovanej vody v súčasnosti si už čistenie odpadovej vody ozónom v africkom regióne získalo značnú popularitu. Pri tejto metóde sa znečisťujúce látky a chemikálie vo vode štiepia generátorom ozónu. Takto sa voda stáva použiteľnou.